De grote uitzenders vergeleken: Q1 2019

Financiële resultaten uitzendreuzenNa zo’n drie maanden geleden voor het eerst in jaren weer eens de financiële resultaten van de grote uitzenders (Manpower, Randstad en Adecco) met elkaar te hebben vergeleken, volgt hier de tweede aflevering. En het is een zeer bijzondere aflevering geworden, want met de resultaten van het eerste kwartaal van 2019 is Randstad op het gebied van omzet Adecco voorbij gegaan.En dan heb ik het over het voortschrijdend gemiddelde van de bruto omzet.

Randstad doet het dus op het gebied van omzetontwikkeling het beste, terwijl Adecco een zeer positieve marge-ontwikkeling laat zien. Manpower is vergeleken met haar twee concurrenten het lelijke eendje; zowel bij omzetontwikkeling als bij marge-ontwikkeling (al jaren) laat Manpower een krimp zien.

En dan nu enige details…

Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. En dat levert het volgende plaatje op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2019

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2019

Een bijzonder informatieve grafiek waar ik uren over zou kunnen praten. Maar dat vraagt teveel van jouw spanningsboog dus ik zal me bedwingen en alleen de volgens mij belangrijke aspecten belichten. We zien op dit moment een duidelijke driedeling; De omzet van Manpower is sinds enkele kwartalen in een krimp terecht gekomen, de omzetontwikkeling van Adecco lijkt te flatlinen terwijl de omzet van Randstad er bijzonder positief uitziet (hoewel er met het laatste kwartaal wel een duidelijke knik richting een vlakke lijn lijkt aan te komen, maar het is nog te vroeg om daar iets meer over te zeggen). Randstad is de enige van de drie uitzendreuzen die de omzetdaling van de financiële crisis volledig teniet heeft gedaan (van –30% naar > +30%). Dit is Adecco en Manpower bij lange na niet gelukt.

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2019

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2019

Een duidelijk ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Met Adecco als enige winnaar aangezien deze uitzendreus als enige boven het niveau van voor de financiële crisis is uitgekomen. Randstad en vooral Manpower staan er duidelijk minder voor. Waarbij de trendlijn van Manpower wel bijzonder droevig is. De min of meer continue erosie van de brutomarge moet toch een keer stoppen? Want dit is voor het bedrijf toch niet vol te houden?  Kijkend naar de kwartaalresultaten van Manpower slaat de schrik je om het hart:

Manpower: omzet en brutomarge per kwartaal, Q1 2007 – Q1 2019

Manpower: omzet en brutomarge per kwartaal, Q1 2007 – Q1 2019

Het gaat dan dus vooral om die rode lijn, de ontwikkeling van de brutomarge. Ten opzichte van de periode voor de crisis is er sowieso geen vergelijk, maar sinds het uitbreken van de crisis is er van enig herstel van de brutomarge nauwelijks sprake. En sinds de financiële crisis is geëindigd, is de brutomarge alleen maar gekrompen. Wat is er bij Manpower aan de hand?

Om niet geheel in mineur af te sluiten ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q1 2019

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q1 2019

Over Manpower heb ik het al uitgebreid gehad, dus daar zeg ik maar niets meer over. De andere twee uitzenders hebben in de afgelopen jaren de brutomarge boven de 18% gehouden, waarbij Randstad zelfs de 20% kort heeft aangetikt en daar op dit moment nog heel dicht tegenaan hangt. De stijgende lijn van Adecco geeft natuurlijk ook hoop. Twee van de drie uitzendreuzen laten dus goede resultaten zien; Manpower heeft duidelijk veel moeite om bij te blijven.. Ik ben benieuwd of dit beeld na Q2 2019 moet worden bijgesteld.

Geef een reactie