Jubelindex: hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in Q1 2019?

Na de publicatie van de retail- en vacaturecijfers door het CBS is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van het kwartaalfeuilleton “Hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in het afgelopen kwartaal”. Op basis van de volstrekt unieke en alleen op RecruitmentMatters beschikbare jubelindex. Deze index is een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument en de Nederlandse werknemer op basis van een ferm aantal cijferreeksen*:

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2019

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2019

Op basis van deze grafiek heb ik besloten de naam misère/jubelindex te laten vallen en uitsluitend nog van de jubelindex te spreken. Zelfs een onvervalste hypochonder als ik kan niet op tegen zoveel groen. Al kan ik het niet laten om een waarschuwend vingertje op te steken waar het de resultaatontwikkeling van onderliggende cijferreeksen betreft. Mar daarover zo meteen meer. Want de jubelindex staat nu maar liefst 10% hoger dan voor de ineenstorting in het najaar van 2018. En wie zich 2007/2008 nog voor de geest kan halen weet dat het een tijd was waar manna uit de hemel leek te komen. Het kon niet op, althans tot het moment dat bleek dat wel collectief op een gierend grote zeepbel aan het dansen waren. Afijn, de gevolgen van het knappen van die zeepbel tonen zich duidelijk in bovenstaande grafiek. Nou maar hopen dat we niet weer op een zeepbel staan…

Aangezien de jubelindex uit maar liefst negen cijferreeksen is samengesteld is het goed om ook even stil te staan bij de onderliggende cijfertjes.

Consumentenmarkt
De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse consumentenmarkt ziet er als volgt uit:

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2019

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2019

De gezondheid van de Nederlandse consumentenmarkt is gebaseerd op:

  1. de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster),
  2. het aantal verkochte woningen (Kadaster),
  3. het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA),
  4. de index voor retail non-food (CBS).

De woningmarkt laat een onverstoorbaar groeiende prijsontwikkeling zien waar voorlopig nog geen einde aan lijkt te komen. Tegelijkertijd blijft het volume aan verkochte woningen scherp dalen. Het gevolg van een kunstmatige of een reële schaarste? Voor startende huizenkopers lijkt het in ieder geval de slechtst denkbare markt om in te moeten acteren.

De autosector ontwikkelt zich nog altijd niet positief, op dit moment is de markt voor nieuwe auto’s zo’n 15% kleiner dan die van vóór de financiële crisis. En de, overigens nogal stuiterende, trendlijn wijst verder naar beneden… Ik vraag met af wat daarvan moet komen.

En dan de retail non-food. Daar is in de afgelopen maanden het nodige aan negatief nieuws over geweest. Met als grootste slachtoffer (als ik me niet vergis) Sissy-Boy. Honderden banen die verloren gaan en wederom een bekend merk dat uit het straatbeeld verdwijnt. De Nederlandse winkelstraat wordt alsmaar leger. Tegelijkertijd is de trendlijn van retail non-food stijgend, met nu 12,4% onder het niveau van vóór de financiële crisis

Het is dus niet slechts jubelzang dat we kunnen horen op basis van deze trendlijnen, ik hoor ook het nodige gejammer en geweeklaag.

Arbeidsmarkt
De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse arbeidsmarkt zien er als volgt uit:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2019

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – maart 2019

De gezondheid van de Nederlandse arbeidsmarkt is gebaseerd op een vijftal cijferreeksen:

  1. het aantal vacatures (van het CBS en van Jobfeed (Textkernel)),
  2. het aantal faillissementen (Faillissementen.com)),
  3. de uitzendindex (ABU),
  4. de werkloosheid (CBS).

Over de trendlijn van het aantal online vacatures kunnen we wederom kort zijn. Een krankzinnige ontwikkeling die in retrospectief hopelijk geduid kan worden als een deels kunstmatige stijging al dan niet door het in onvoldoende mate herkennen van het aantal duplicaat vacatures. De hele trendlijn is een outlier met op dit moment zo’n 70% meer vacatures dan in 2008; het vorige moment van een overspannen arbeidsmarkt. Nu is de markt voor online vacatures natuurlijk enorm gegroeid ten opzichte van 2008, maar bijna verdubbeld? Hoe dan ook; op dit moment jubelt er niets zo hard als het online vacaturevolume.

De trendlijnen voor faillissementen is in een voorzichtige daling afgebogen; wat zoveel wil zeggen dat het aantal faillissementen aan het stijgen is. Maar gelukkig is de trendlijn nog altijd een stuk hoger dan in 2008, dus er is nog voldoende buffer

De uitzendindex heeft een kanarie-in-de-kolenmijn functie en in dat verband is de naar beneden afbuigende trendlijn een zorgwekkend signaal. De trendlijn lijkt binnen afzienbare tijd de nullijn alweer te gaan bereiken en dat is helemaal ongunstig. Laten we hopen dat het uitzendtij nog keert. Maar dan wel graag snel!

De trendlijn van de werkloosheid heeft zich op de nullijn genesteld en zal zich volgend kwartaal zeer waarschijnlijk in het groene gebied tonen. Het werd tijd!

Vooral positief nieuws binnen de arbeidsmarkt als is de ontwikkeling van de uitzendindex ronduit zorgelijk te noemen.

Geef een reactie