ABU: tonen uitzenduren een unconvenient truth in periode 4?

Logotype ABUDinsdag publiceerde de ABU de cijfers over periode 4. En het beeld blijft onveranderd negatief:

In deze periode daalde het aantal uren met 6% en de omzet daalde met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Het wil dus maar niet verkeren dit jaar.We hebben ondertussen 8 periodes achter de rug met een negatief resultaat; en dat gaat natuurlijk zijn weerslag krijgen op de trendlijn, waarover later meer. Het is te hopen dat er in de komende periodes wat positief nieuws is te verwachten, of op zijn minst minder negatief nieuws.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2017 t/m 2019 weergegeven:

 ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

De afgelopen 2 jaar en 4 periodes in beeld. Met een overgang van groei in 2017 naar stagnatie en krimp in 2018, waarbij de krimp zich versterkt doorzet in het begin van 2019. Het lijkt er serieus op dat 2019 een krimpjaar gaat worden, maar aangezien niemand in de toekomst kan kijken zou het ook zomaar kunnen omslaan natuurlijk. De arbeidsmarkt is tenslotte nog altijd oververhit.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100)

De piek van de trendlijn van uitzenduren ligt alweer duidelijk achter ons; de trendlijn lijkt hard op weg om naar de 100 terug te keren en is ondertussen bijna aanbeland op het niveau van begin 2008, toen de trendlijn al in een vrije val was geraakt richting financiële crisis. Daar kunnen we nu op geen enkele manier van spreken, maar er is natuurlijk wel sprake van een omkering van de trendlijn en daarmee van een belangrijk, en negatief, signaal ten aanzien van de economie. Tenslotte is de uitzendsector onderdeel van het early warning systeem en als de sector niest dan is er wat aan de hand.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten een groei zien, waarbij de sector Administratief met 5% groeit,  de sector Industrie  met slechts 1% en de sector Techniek 12%.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector  

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Administratief Is al jaren geleden weer naar krimp omgebogen en daar lijkt geen verandering in te komen. En dat is ook niet zo gek natuurlijk. Want waar de beroepsgroep van administratieve functies steeds verder krimpt is er ook voor uitzenders minder en minder te halen. En het zijn natuurlijk niet robotics en AI die deze kaalslag veroorzaken. Hoewel IT wel een belangrijke rol speelt, maar dan vooral met het inlossen van beloftes die decennia geleden zijn gedaan. Internet en email spelen hierbij ongetwijfeld ook een belangrijke rol

De trendlijn van de sector Techniek  is na jaren van vrijwel onafgebroken groei duidelijk toe aan een rustpauze. Ondertussen heeft de trendlijn 20 punten gewonnen ten opzichte van de basislijn van 100 (over 2016), dus ik kan me deze adempauze wel voorstellen. De belangrijkste vraag is natuurlijk wat de omkering van de trendlijn voor deze sector veroorzaakt. Is het een economische kentering of is het, zoals een veteraan in uitzendland mij onlangs toevertrouwde, een tekort aan uitzendkrachten? Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar als het de laatste optie is, dan is de daling van de algemene trendlijn hier ook door veroorzaakt. En niest de uitzendsector weliswaar, maar niet door een kentering van de vraag maar door een onvoldoende aanbod van uitzendkrachten. 

De sector Industrie behoeft geen enkele aanvullende opmerking op hetgeen over de sector Techniek is gezegd.

Geef een reactie

1 Comment