ABU: ook in periode 6 krimpt het aantal uitzenduren

Logotype ABUAfgelopen dinsdag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 6. En het beeld blijft onveranderd negatief:

In deze periode daalde het aantal uren met 6% en de omzet daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Maar waar we verleden periode nog een krimp van 10% moesten noteren is dat nu slechts 6%. Dat is dan wel weer een opsteker.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2017 t/m 2019 weergegeven:

image

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

We hebben ondertussen 10 periodes van krimp achter de rug. Beginnend in periode 10 van 2018 met minimale krimpcijfers; pas in periode 13 was er sprake van een duidelijke, zij het beperkte krimp. In 2019 is dat beeld veranderd en zijn de krimpcijfers afgetekend Het blijft toch een gek idee om naar een krimpende uitzendmarkt te kijken vanuit een oververhitte arbeidsmarkt. Een vreemde situatie.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De piek van de trendlijn van uitzenduren ligt alweer duidelijk achter ons; de trendlijn is hard op weg om naar de 100 terug te keren en is ondertussen bijna aanbeland (102,9) op het niveau van begin 2008 (102,7), toen de trendlijn al in een vrije val was geraakt richting financiële crisis. Daar kunnen we nu op geen enkele manier van spreken, maar er is natuurlijk wel sprake van een omkering van de trendlijn en daarmee van een belangrijk, en negatief, signaal ten aanzien van de economie. Tenslotte is de uitzendsector onderdeel van het early warning systeem en als de sector niest dan is er wat aan de hand.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten een krimp zien, waarbij de sector Administratief met –7% krimpt,  de sector Industrie  met maar liefst –6% en de sector Techniek met –8%.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Administratief heeft al jaren geleden de toon gezet door in een krimp terecht te komen. Een krimp die vrijwel onafgebroken sinds eind 2016 voortduurt en die zich in de afgelopen periode lijkt te versnellen. De sector Administratief lijkt weer op weg naar een niveau van 80%. En dat is ook niet zo gek natuurlijk. Want waar de beroepsgroep van administratieve functies steeds verder krimpt is er ook voor uitzenders minder en minder te halen. En het zijn natuurlijk niet robotics en AI die deze kaalslag veroorzaken. Hoewel IT wel een belangrijke rol speelt, maar dan vooral met het inlossen van beloftes die decennia geleden zijn gedaan. Internet en email spelen hierbij ongetwijfeld ook een belangrijke rol

De trendlijn van de sector Techniek  is na jaren van vrijwel onafgebroken groei duidelijk toe aan een rustpauze. Ondertussen heeft de trendlijn 20 punten gewonnen ten opzichte van de basislijn van 100 (over 2016), dus ik kan me deze adempauze wel voorstellen. De belangrijkste vraag is natuurlijk wat de omkering van de trendlijn voor deze sector veroorzaakt. Is het een economische kentering of is het, zoals een veteraan in uitzendland mij onlangs toevertrouwde, een tekort aan uitzendkrachten? Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar als het de laatste optie is, dan is de daling van de algemene trendlijn hier ook door veroorzaakt. En niest de uitzendsector weliswaar, maar niet door een kentering van de vraag maar door een onvoldoende aanbod van uitzendkrachten. 

De sector Industrie behoeft geen enkele aanvullende opmerking op hetgeen over de sector Techniek is gezegd.

Geef een reactie