Werkloosheid blijft gelijk op 4,2% in juli 2019

Nederlandse vlagGisteren kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over juli 2019. En de werkloosheid (volgens onze nationale definitie) is gelijk gebleven aan die van juni: 4,2%. Een jaar geleden stond de werkloosheid nog op 4,7% (juli 2018). Met een stabiele werkloosheid van 4,2% lijkt er dus een eind gekomen aan de daling van de werkloosheid. En dat betekent dat we in het werkloosheidsdal terecht zijn gekomen. En dat is zowel zoet als zuur, want de enige weg uit het dal is omhoog. En met de donkere wolken van de Brexit, de escalerende handelsoorlog en toenemende recessiechatter om ons heen kunnen we er vanuit gaan dat die weg omhoog binnenkort zal worden gevonden.

Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – juli 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – juli 2019. Bron: CBS, nationale definitie

De werkloosheid stuitert wat op de 4%-lijn; voor de beroepsbevolking als geheel is dat blijkbaar het dal. Een dal wat overigens lager ligt dan tijdens de vorige piek, in 2008. Toen kwam de werkloosheid niet lager dan 4,4%.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen

Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er met name heel gunstig uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – juli 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – juli 2019. Bron: CBS, nationale definitie

De jeugdwerkloosheid schommelt om de 10%-lijn heen, maar bevind zich met regelmaat in het 9%-gebied. En dat is de afgelopen 16 jaar niet zo laag geweest. In 2008 kwam de werkloosheid onder jongeren niet lager dan 10,7%! De jeugd doet het god, zoveel is zeker. De jeugdwerkloosheid is overigens nog altijd ruim 2 keer zo hoog dan de werkloosheid van de andere twee leeftijdsgroepen.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – juli 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – juli 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Deze grafiek laat zeer duidelijk zien dat we ten aanzien van de werkloosheid onder 25 – 45 jarigen een stabiele bodem hebben bereikt. Gelijkmatigheid is troef. Helaas is in deze gelijkmatigheid één minpunt te ontdekken; de werkloosheid nu is nu hoger dan tijdens de vorige piekperiode in 2008. Toen kwamen we tot 3,3% werkloosheid terwijl we nu niet lager lijken te komen dan 3,6%. Overigens hebben we nog nooit zo’n langer periode van lage werkloosheid gehad. Petje af.

Werkloosheid 45 – 65 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 65 jaar, januari 2003 – juli 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 65 jaar, januari 2003 – juli 2019. Bron: CBS, nationale definitie

De grijze duiven weren zich kranig! Met achtereenvolgens 3,3% (in juni) en 3,4% worden er records gebroken. Nog nooit was de werkloosheid onder 45 – 65 jarigen zo laag.En tijdens de vorige piekperiode, in 2008, kwamen de werkloosheid niet lager dan 3,9%. Het zijn niet alleen weerrecords die worden gebroken.

Overigens lijkt ook hier een plateau te zijn bereikt, al moeten we voorzichtig zijn met een dergelijke vooronderstelling. Tenslotte kan ik niet in de toekomst kijken.

Geef een reactie