ABU: ook in periode 7 krimpt het aantal uitzenduren weer

Logotype ABUAfgelopen dinsdag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 7. En het beeld blijft onveranderd negatief:

In deze periode daalde het aantal uren met 8% en de omzet daalde met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee is de krimp ten opzichte van periode 6 toch weer sterker geworden. In de vorige periode was de krimp juist gedaald naar -6%.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2017 t/m 2019 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

We hebben ondertussen 11 periodes van krimp achter de rug. Het lijkt daarom niet onrealistisch om de verwachting uit te spreken dat we een jaar van onafgebroken krimp zullen bereiken wanneer de cijfers voor periode 9 door ABU bekend worden gemaakt.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De piek van de trendlijn van uitzenduren ligt alweer duidelijk achter ons; de trendlijn is hard op weg om naar de 100 terug te keren en is ondertussen ondertussen (102,4) onder het niveau van begin 2008 (102,7), toen de trendlijn al in een vrije val was geraakt richting financiële crisis. Op dit moment is er zeker nog geen sprake van een vrije val maar wel van een duidelijke krimp. En met de zwarte rook die we op andere plekken in de wereld zien opstijgen (Brexit, handelsoorlog) kunnen we niet spreken van gunstige economische omstandigheden. O ja, laten we ook eens even wat aan de CO2uitstoot en rondslingerende plastic troep doen…

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten wederom een krimp zien, waarbij de sector Administratief met –9% krimpt,  de sector Industrie  met –7% en de sector Techniek met –7%.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Administratief heeft al jaren geleden de toon gezet door in een krimp terecht te komen. Een krimp die vrijwel onafgebroken sinds eind 2016 voortduurt en die zich in de afgelopen periode lijkt te versnellen. De sector Administratief lijkt weer op weg naar een niveau van 80%. En dat is ook niet zo gek natuurlijk. Want waar de beroepsgroep van administratieve functies steeds verder krimpt is er ook voor uitzenders minder en minder te halen. En het zijn natuurlijk niet robotics en AI die deze kaalslag veroorzaken. Hoewel IT wel een belangrijke rol speelt, maar dan vooral met het inlossen van beloftes die decennia geleden zijn gedaan. Internet en email spelen hierbij ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Gaat administratief uitzenden een marginale business worden?

De trendlijn van de sector Techniek  is na jaren van vrijwel onafgebroken groei duidelijk toe aan een rustpauze. Ondertussen heeft de trendlijn 20 punten gewonnen ten opzichte van de basislijn van 100 (over 2016), dus ik kan me deze adempauze wel voorstellen. De belangrijkste vraag is natuurlijk wat de omkering van de trendlijn voor deze sector veroorzaakt. Is het een economische kentering of is het, zoals een veteraan in uitzendland mij enige tijd geleden toevertrouwde, een tekort aan uitzendkrachten? Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar als het de laatste optie is, dan is de daling van de algemene trendlijn hier ook door veroorzaakt. En niest de uitzendsector weliswaar, maar niet door een kentering van de vraag maar door een onvoldoende aanbod van uitzendkrachten. 

De sector Industrie behoeft geen enkele aanvullende opmerking op hetgeen over de sector Techniek is gezegd.

Geef een reactie