De open brief van de 23 ‘vacaturesites’ die de komst van Google for Jobs vrezen

The Walking DeadVandaag behandel ik de al eerder aangekondigde brief die door 23 ‘vacaturesites’ bij de Europese Commissie is neergelegd en waarin zij betogen dat er geen groter kwaad op deze aarde bestaat dan Google for Jobs. De brief heeft als titel: Open Letter: Call of e-recruitment services for intervention against Google’s favouring of Google for Jobs.

Ik heb de brief gelezen en ik heb enkele kanttekeningen geplaatst, in vrolijk rood.

Daar gaan we:

Dear Commissioner Vestager,

We are writing to you as European online recruitment services of all sizes and origins to share our collective view that Google abuses its market dominance as a general search service by favouring its own online recruitment service, Google for Jobs, in its general search results pages.

Dit is de kern: Google drukt ons (de club van 23) naar beneden op de algemene zoekpagina van Google en doet dat op een onfatsoenlijke manier. Maar is dat wel zo, ik bedoel dat onfatsoenlijk naar beneden drukken? En hoe representatief zijn deze 23 sites voor de European online recruitment markt?

Our services enable candidates to compare millions of job postings across Europe.

Een merkwaardig statement van de club van 23, een vacaturesite of een aggregator biedt geen vacature vergelijkingsfunctie. Waarom voeren ze een functionaliteit op die niet bestaat, en die Google for Jobs ook niet biedt? Mensen gebruiken de sites om vacatures te zien en daar eventueel op te reageren. Dat is het, niets meer en niets minder.

Unlike Google for Jobs, our companies employ thousands of specialists to provide high-quality services to recruiters and job seekers alike.

Is dit een soort dreigement dat er een enorme werkloosheid dreigt bij het toelaten van Google for Jobs? BTW weet iemand wat voor high quality services aan job seekers worden geboden door die duizenden specialists? Ik vraag dit voor een vriend.

We strive to help job seekers in finding the jobs that suit them best and to assist recruiters in discovering the candidates that perfectly match open positions.

Marketing boodschap: De perfect match illusie wordt hier gepropageerd. Wat gaat dat tegenvallen voor werkzoekers en werkgevers als ze met die verwachting gebruik gaan maken van de werkelijke, en zeer basale, diensten van de 23. Of Google for Jobs.

Some of us have decided to participate in Google for Jobs, that is, to provide our unique job content to Google.

Unique job content? Een unieke vacature staat volgens mij (ben iets of iemand een bronvermelding schuldig) op meer dan 6 vacaturesites in tijden van een krappe arbeidsmarkt. En tel daar dan ook de werken-bij sites nog eens bij op. Een unieke vacature is een eenhoorn, die bestaat niet. Daar zorgen de vacature-aggregatoren overigens wel voor.

However, this decision has been taken only as a result of the anti-competitive pressure Google is imposing on us.

Heeft Google de club van 23 gedwongen om vacatures aan Google te leveren? Waarom heeft elk van de 23 daar dan geen (juridische) actie op ondernomen? 

It does not change our common concern that Google for Jobs is: (i) a competing online recruitment service; and (ii) benefiting from an undue advantage, vis-à-vis its competitors – us.

Herhaling van de kernboodschap uit de eerste alinea; er is sprake van oneerlijke concurrentie

Most of us, the signatories to this letter, wholeheartedly supported the Commission’s decision in October 2018 to open preliminary investigations into Google’s conduct and send out numerous requests for information. We welcome that the Commission is continuing to pursue this case, as evidenced by the second round of requests for information that have recently been sent out.

Dus, er loopt al een onderzoek? Waarom dan nu deze open brief?

Based on the overall data available to us, we are optimistic that the replies to these requests will paint a clear picture of what Google is attempting to achieve: to use its search monopoly as a lever to dominate yet another online industry. To us, the parallels with the Google Search (Shopping) case are overwhelming.

Een poging om Google for Jobs te laten lijken op de shopping case. Voer voor juristen om alle verschillen te verduidelijken danwel te verhullen.

Contrary to what Google wants us to believe, Google for Jobs is clearly competing with us on our markets and not operating in a vertical relationship with us. When Google aggregates the job listings that “job boards” typically post on their websites, it acts as an online recruitment service in the form of a “job aggregator” or “job metasearch service”.

Een bijzonder interessant statement, waarbij volgens mij voorbij wordt gegaan aan een zeer belangrijk punt. Websites die gebruik willen maken van Google for Jobs dienen hun vacatures aan te bieden in het format zoals gedefinieerd door Google for Jobs. Er is geen verplichting voor de vacaturesites om haar content aan Google for Jobs aan te bieden. Indeed biedt haar vacatures niet op deze manier aan en haar vacatures zijn dan ook niet vindbaar op Google for Jobs. Ik heb nog geen klacht van Indeed gezien. Of van Monsterboard, Glassdoor of CareerBuilder. Met elkaar naar alle waarschijnlijkheid de vier grootste online recruitmentsites ter wereld. Drie van de vier werken innig samen met Google m.b.t. het Google for Jobs initiatief; Indeed heeft de vernieuwde interactie (Glassdoor, Google for Jobs) overgenomen.

En natuurlijk gaat Google for Jobs de concurrentie met de vacaturesites en aggregatoren aan. Google is de apex aggregator en daar is er godzijdank maar één van. Eén plek waar werkzoekers hun zoektocht kunnen starten met het vertrouwen dat vrijwel alle vacatures daar vindbaar zijn. Denkend vanuit de gebruiker is er toch geen betere situatie denkbaar? Maar de gebruiker is geen onderdeel in de overweging van de 23 vacaturesites om Google for Jobs te weren. Zij willen de voor hen zo profijtelijke status quo handhaven; ongeacht de negatieve consequenties voor de gebruiker.

However, there is more to it than that; Google also directly offers its services to recruiters and thus fulfils the typical functions of a job board. In doing so, Google is attempting to circumvent and ultimately serve as a substitute for other job boards.

Google doet exact hetzelfde als wat Indeed vele jaren hiervoor heeft gedaan. En tenzij alle werkgevers al hun vacatures direct aan Google for Jobs gaan leveren (al dan niet via ATS’en die deze dienst gaan aanbieden) zal er ongetwijfeld ook een markt resteren voor vacaturesites. Die markt zal naar alle waarschijnlijkheid een fors stuk kleiner zijn dan de huidige omvang. En ook dat komt de gebruiker ten goede.

In fact, behind our backs, Google’s sales teams are already actively and directly approaching our customers and sourcing recruiters as key clients. The anti-competitive nature of Google’s favouring of Google for Jobs is not altered by the fact that Google currently does not charge a fee for displaying job search results and “allows” competing online recruitment services to participate in the process. In fact, the offering of such a “free” service is one of Google’s oldest ploys to quickly gain content and market share at no cost to itself, only for it to then subsequently change its business from a free to a paid-inclusions model. Thus, such a predatory offer to display job search results for free only aggravates the negative effects of Google for Jobs.

Het plaatsen van vacatures op Google for Jobs betekent een verbeterde vindbaarheid terwijl er geen kosten (na de initiële feed te hebben opgezet en getest) tegenover staan. SEO-gerelateerde kosten voor vacatures vallen weg.

Despite the Commission’s investigation, Google has continued the aggressive roll out of Google for Jobs in major markets such as Germany and France. The only change made by Google, as an attempt to address the industry’s competition concerns, was to offer some form of “rival links” carousel. For good reasons, the Commission has already rejected similar proposed solutions in the process of reviewing the merits of the three commitment proposals offered by Google during the Google Search (Shopping)investigation. Unlike the box with results from Google for Jobs (the “Jobs Unit”), the “rival links” carousel does not contain any information that relates to the search query and would therefore appear relevant to the job seeker. It is apparent that such meaningless links cannot, by their very nature, ensure equal treatment of online recruitment services on Google’s general search results pages.

Het lijkt me verstandig dat Google met een goede oplossing komt om andere locaties en/of vacatures zichtbaar te maken voor de gebruiker. Tenslotte zullen nooit alle vacatures binnen Google for Jobs aanwezig zijn.

The reality is that the entire ecosystem we helped to build over the past few decades is under attack from Google.  This is not positive disruption by Google; it is negative destruction to the detriment of Google’s competitors and, as a result, users of this ecosystem.

Wat een arrogante claim van de club van 23! Als hier al sprake is van destruction dan is het creative destruction, en dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Integendeel. En dat de komst van Google for Jobs negatief zou zijn voor de ‘users of this ecosystem’ is een gotspe, gegeven de problemen die werkzoekers op dit moment (en in de vele jaren hiervoor) hebben met het vinden van echte vacatures bij echte bedrijven. Het huidige ecosysteem is behoorlijk vervuild, om het maar lief te zeggen. En daar is de club van 23 mede debet aan.

More than 70% of job seekers commence their search on Google,[1]Google therefore controls access to this user group. By forcing us to make available our job content to Google for Jobs as a condition for us being given access to this user group, Google is de facto obliging us to hand over our core company assets to our strongest rival – for free. Considering further the indirect network effects present in this market, this will inevitably make Google for Jobs stronger and its competition weaker. No job search platform can compete with Google without having a complete database to rival Google’s.[2]Regrettably, this development will be to the detriment of job seekers and recruiters alike. Once there is only one or a handful of online recruitment services left in this market, prices will go up, and quality of those services will go down. By then, as evidenced in the market for comparison shopping services, it will be almost impossible to re-establish new competition.

Whilst we embrace competition, its challenges must be fair; nobody can match the reach of Google’s general search service. In such circumstances, we feel that the unprecedented nature of Google’s ability to occupy and control this indispensable gateway in the Internet ecosystem, should not allow Google to usurp the entire online value chain. The Internet does not belong to Google. Platform competition should be based on the merits of each individual company, in every online market. Simply “taking” a market by occupying general search is anathema to the notion of competition on the merits. By favouring Google for Jobs in its search results, Google ensures that its jobs service achieves the same market penetration as Google Search and that it is shielded from effective competition from other, better quality and more relevant, online recruitment services. This conduct raises barriers to market entry and deters innovation to the detriment of job seekers and recruiters alike. By way of example:

Nobody looking for a job online gets past the Jobs Unit of Google for Jobs. This is particularly so when the user starts a search on a mobile device, on which the Jobs Unit dominates the entire screen. These large boxes render any scrolling down to the generic results of competing services irrelevant and unlikely, not least because any click on an icon within the Jobs Unit opens an even richer job search page of Google for Jobs.

Having launched its online recruitment service in Germany in May 2019, as in other EU countries (Spain, France and the UK), Google for Jobs instantly became market leader in visibility. According to independent analysts, for 92.9% of all Google for Jobs integrations in Germany, the Jobs Unit was ranked on position 1 of the general search results pages. The same analysts note that the picture in England and Spain is similar.

The actual number of generic search results on general search results pages has decreased since Google introduced the Jobs Unit; the decrease has been from ten to eight (or nine, depending on whether Google displays other answer boxes). As such, the Jobs Unit usurps some results for competing services (and sends them to the second page, i.e. rendering such services virtually invisible to users).

De club van 23 stelt dat ze haar core company assets aan Google moet overdragen om te overleven. Wat een misplaatst drama; die core company assets zijn namelijk vacatures en nauwelijks de naam asset waardig. Zoals al eerder opgemerkt is een vacature gemiddeld meer dan zes keer gepubliceerd. De echte core assets zijn werkzoeker profielen en daar gebeurt helemaal niets mee

In addition to no longer receiving the traffic they deserve, participating online recruitment services receive now only “ready-to-apply candidates”.  Such candidates are no longer interested in researching other job opportunities on participating recruitment sites. This user traffic is of lower relevance to participating recruitment sites as these job seekers have already completed the most important parts of their candidate journey, i.e. searching for and comparing different job offers online. Competing recruitment sites that nonetheless participate in Google for Jobs therefore provide content to Google for Jobs on the one hand, but, on the other, are not able to display the full spectrum of their offers to job seekers arriving from Google for Jobs. Participating recruitment sites are even forced to design the pages on which they describe a specific role that is open in a way that directs users back to Google for Jobs instead of keeping them on the rival service for further searches

Monster, een met Google for Jobs participerende vacaturesite (eigendom van uitzender Randstad), heeft enige tijd geleden cijfers gepubliceerd waarin zij volgens mij meldden dat traffic en kwaliteit omhoog zijn gegaan. Ik ga hier nog achteraan om de precieze cijfers te achterhalen. Dit zou overigens haaks staan op het spookbeeld wat hierboven wordt geschetst door de club van 23.

Ik snap overigens niet al te veel van het huilverhaal. Je krijgt een ‘voorgesorteerde’ werkzoeker op je site maar het voordeel is dat je dat weet. Dus kan je de diensten op de site daarop afstemmen (‘personalisation’). En kan je het eigen aanbod beter onder de aandacht brengen. Iedereen blij? Nee, niet de luie club van 23, want die moet nu gaan innoveren.

De blauwe tekst begrijp ik niet, ik moet op zoek naar een contactpersoon bij één van de vacaturesites om dat duidelijk te krijgen. Of natuurlijk enige hulp van de schier oneindige online community. Please?

Through targeted job alerts, job seekers are actively and constantly kept within Google for Jobs and, as a result, only need to exit the Google universe for the final stage of their job search experience – the application (at least for now).

Zullen we eens aan de job seeker community vragen hoe ze een dergelijke ervaring waarderen? Ik ben bang dat de uitkomst weleens het einde van de club van 23 zou betekenen. Hetzelfde zou overigens ook gelden voor de recruiter community. Ook daar ben ik er vrij zeker van dat er er niet veel liefde verloren gaat als de club van 23 zou verdwijnen.

Google’s many recruiting functionalities have nothing to do with a general search service anymore.

Mee eens. En? Overigens is het aantal recruiting functionalities helemaal niet zo groot. Waarmee ook maar weer eens duidelijk wordt hoe plat de functionaliteit van de gemiddelde vacaturesite eigenlijk is, laat staan de functionaliteit van een vacature-aggregator. Een bak met vacatures met een zoekfunctie erboven. Dat is alles. Evolutionair gezien kan dat natuurlijk geen blijvertje zijn.

Google for Jobs is part of a broader Google strategy to take over the entire candidate journey and the direct relationships between competing online recruitment services and candidates. In parallel with Google for Jobs, Google has launched two complementary products in the jobs / recruiting space: Cloud Talent Solution and Hire. It will therefore not be long before Google starts offering bundled services incorporating the functionalities of all these different products and giving its entire job search and candidate management universe a competitive head-start using its unprecedented search and data power.

Ja, en? Wie wil er nou een slechte zoekmachine die in een beperkte bak data zoekt terwijl er ook een zeer goede zoekmachine is die in een veel grotere bak data zoekt. En niet ten onrechte om jouw data vraagt als je op een vacature wil solliciteren.

Considering the – in our view – prima facie competition law infringements briefly set out in this letter, we would like to encourage the Commission to use all available tools, including interim measures, to bring the infringements to an end. We respectfully remind the Commission of the direct and negative impact that Google’s conduct has on the European labour markets, which are very sensitive in nature. In our view, the cases Google Search (Shopping) (Case AT.39740) and Microsoft (Tying) (Cases AT.37792 and AT.39530) can serve as a blueprint for finding that Google is abusing its market dominance in general search services to the detriment of consumers and competitors alike. Regrettably, our market cannot wait until the new Commissioner has settled in.

Mag ik de Commissie dan adviseren, in het belang van werkzoekers en werkgevers, om dit verzoek van een (zeer) klein en selectief (veel aggregatoren) deel van de commerciële online recruitment markt met gepast respect te negeren. Het is niet goed voor de online recruitment ontwikkeling om deze innovatie te blokkeren. Het is niet goed voor het online bij elkaar brengen van vraag en aanbod. En het is helemaal niet goed voor de werkzoeker die met (sterk) inferieure oplossingen geconfronteerd blijft worden.

Geef een reactie