Jubelindex: hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in Q2 2019?

Na de publicatie van de vacature- en retailcijfers door het CBS is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van het kwartaalfeuilleton “Hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in het afgelopen kwartaal”. Op basis van de volstrekt unieke en alleen op RecruitmentMatters beschikbare jubelindex. Deze index is een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument en de Nederlandse werknemer op basis van een ferm aantal cijferreeksen*:

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – juni/juli 2019

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – juni/juli 2019

De jubelindex jubelt dus vrolijk door en elke maand wordt er een groene kolom bijgeplaatst. Dat het nog maar zo lang mogelijk door mag gaan, al was het alleen maar om die rode reus uit het recente verleden te vergeten. Tijdens de vorige periode van hoogconjunctuur (toen de meesten van ons nog niet waren geboren) was de situatie niet zo goed als het op dit moment is.We hebben nu een jubelindex van +12 en dat is ongekend. Niet alleen het weer laat recordwaardes zien, ook onze samenleving draait als nooit tevoren. Het zijn die verduivelde Britten, Amerikanen en Chinezen die de boel dreigen te verstieren. Stelle party-poopers.

Aangezien de misère/jubelindex uit maar liefst negen cijferreeksen is samengesteld is het goed om ook even stil te staan bij de onderliggende cijfertjes.

Consumentenmarkt
De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse consumentenmarkt ziet er als volgt uit:

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – juni/juli 2019

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – juni/juli 2019

De gezondheid van de Nederlandse consumentenmarkt is gebaseerd op:

 1. de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster),
 2. het aantal verkochte woningen (Kadaster),
 3. het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA),
 4. de index voor retail non-food (CBS).

De woningmarkt laat een onverstoorbaar groeiende prijsontwikkeling zien waar voorlopig nog geen einde aan lijkt te komen. Tegelijkertijd is het volume aan verkochte woningen op eeen bodem aan aanbeland, die net onder de +20% hoger ligt dan tijdens de vorige periode van hoogconjunctuur. Het gevolg van een kunstmatige of een reële schaarste? Voor startende huizenkopers lijkt het in ieder geval de slechtst denkbare markt om in te moeten acteren.

De autosector ontwikkelt zich nog altijd niet positief, op dit moment is de markt voor nieuwe auto’s zo’n 17% kleiner dan die van vóór de financiële crisis. En de, overigens nogal stuiterende, trendlijn wijst verder naar beneden…

En dan de retail non-food. De trendlijn blijft hier tergend traag stijgen. Het tempo is zo laag dat op deze wijze deze sector nooit en te nimmer de nullijn zal weten te bereiken voordat de volgende recessie over ons heen komt. Daar staat tegenover dat online retail het in het algemeen bijzonder goed doet.

Het is een beetje een mixed-bag als we naar deze trendlijnen kijken; het zoet en het zuur zijn beide aanwezig.

Arbeidsmarkt
De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse arbeidsmarkt zien er als volgt uit:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni/juli 2019

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni/juli 2019

De gezondheid van de Nederlandse arbeidsmarkt is gebaseerd op een vijftal cijferreeksen:

 1. het aantal vacatures (van het CBS en van Jobfeed (Textkernel)),
 2. het aantal faillissementen (Faillissementen.com)),
 3. de uitzendindex (ABU),
 4. de werkloosheid (CBS).

Over de trendlijn van het aantal online vacatures kunnen we wederom kort zijn. Een krankzinnige ontwikkeling die in retrospectief hopelijk geduid kan worden als een deels kunstmatige stijging al dan niet door het in onvoldoende mate herkennen van het aantal duplicaat vacatures. De hele trendlijn is een outlier met op dit moment zo’n 70% meer vacatures dan in 2008; het vorige moment van een overspannen arbeidsmarkt. Nu is de markt voor online vacatures natuurlijk enorm gegroeid ten opzichte van 2008, maar bijna verdubbeld? Hoe dan ook; op dit moment jubelt er niets zo hard als het online vacaturevolume.

De trendlijnen voor faillissementen is in een naar beneden afgebogen; wat zoveel wil zeggen dat het aantal faillissementen aan het stijgen is. Maar gelukkig is de trendlijn nog altijd een stuk hoger dan in 2008, dus er is nog heel wat bufferruimte.

De uitzendindex heeft een kanarie-in-de-kolenmijn functie en in dat verband is de naar beneden afbuigende trendlijn een zorgwekkend signaal. De trendlijn lijkt binnen afzienbare tijd de nullijn alweer te gaan bereiken en dat is helemaal ongunstig. Laten we hopen dat het uitzendtij nog keert. Maar dan wel graag zeer snel!

De trendlijn van de werkloosheid heeft zich boven de nullijn uitgeworsteld, waarmee alle trendlijnen in de arbeidsmarkt on positief gebied zitten. Hoezeee!!!

*De misère/jubelindex is een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument en de Nederlandse werknemer op basis van de volgende cijferreeksen:

 1. de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster),
 2. het aantal verkochte woningen (Kadaster),
 3. het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA),
 4. de index voor retail non-food (CBS).
 5. het aantal vacatures (van het CBS en van Jobfeed (Textkernel)),
 6. het aantal faillissementen (Faillissementen.com)),
 7. de uitzendindex (ABU),
 8. de werkloosheid (CBS).
Geef een reactie

2 Comments