Werkloosheid stijgt naar 4,4% in augustus 2019

Nederlandse vlagOp 19 september kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over augustus 2019. En de werkloosheid (volgens onze nationale definitie) is gestegen, van 4,2% in juli naar 4,4% in augustus. Een stijging van de werkloosheid; dat is lang geleden! En dan ook nog eens met 0,2% in één maand… Daar moet je wel even van bijkomen.

Een jaar geleden stond de werkloosheid nog op 4,8% (augustus 2018). Waar ik een maand geleden nog sprak over het werkloosheidsdal waar we in terecht zijn gekomen daar zijn we dan nu alweer uit dat dal omhoog aan het krabbelen. En dat is geen goede ontwikkeling. En deze stijging van de werkloosheid gebeurt natuurlijk niet in een isolement. Tenslotte gebeurt er om ons heen het nodige, zoals de toenemende spanning rondom de Brexit, de escalerende handelsoorlog en andere onheil.

Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – augustus 2019. Bron: CBS, nationale definitie

De werkloosheid heeft in de afgelopen maand een scherpe knik omhoog gemaakt. Of dit het begin is van een stijgende werkloosheid of slechts een zomerdipje zal in de komende maanden moeten blijken. Maar de stijging lijkt met net iets te groot om als ruis af te kunnen doen. Voor cijferfetisjisten de stijging ten opzichte van juli was 0,24% en dat is toch best wel fors.Maar aangezien ik niet in de toekomst kan kijken, zal ik moeten afwachten tot het CBS met de cijfers over september komt, etc.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen

Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er met name heel gunstig uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – augustus 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – augustus 2019. Bron: CBS, nationale definitie

De jeugdwerkloosheid breekt weer door de 10%-lijn heen en dat is al eerder gebeurt. Het is dus even afwachting om te zien of de stijging doorzet of dat de werkloosheid weer gaat dalen. Ondertussen hebben we wel een periode van historische lage jeugdwerkloosheid achter de rug.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – augustus 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – augustus 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Na een periode van zeer lage werkloosheid gaat de trendlijn nu weer omhoog. Nog altijd blijft de werkloosheid onder de 4% maar dat is nog maar met een haartje (3,9%). Overigens is het wel opvallend dat de werkloosheid van nu hoger is dan tijdens de vorige piekperiode in 2008. Toen kwamen we tot 3,3% werkloosheid.

Werkloosheid 45 – 65 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 65 jaar, januari 2003 – augustus 2019. Bron: CBS, nationale definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 65 jaar, januari 2003 – augustus 2019. Bron: CBS, nationale definitie

De grijze duiven zijn het laatst aangekomen op een lage werkloosheid (3,3% in juni) en gaan nu alweer omhoog (3,5%).

 

Het beeld is consistent voor alle leeftijdsgroepen; in augustus loopt de werkloosheid op. En dat is natuurlijk een droefmakende constatering, ook al is de stijging fors. Maar daar staat tegenover dat de werkloosheid voor alle leeftijden van een zeer laag niveau afkomt en dus nog wel even wat ruimte heeft om te stijgen voordat het vervelend begint te worden. Maar het is meer de trendbreuk die mij bezorgt maakt, in combinatie met de economische en politieke tegenwind. De zomer lijkt definitief voorbij.

Geef een reactie