Intelligence Group verwacht minder vacatures in 2019 in vergelijking met 2018. Serieus?

Logo Intelligence Group!Intelligence Group, wie kent ze niet?, publiceert een kwartaalrapportage over de stand van de arbeidsmarkt. Een onderdeel van deze rapportage betreft een prognose van het vacaturevolume. En op 4 oktober zegt Intelligence Group hierover het volgende:

Op basis van ons eigen ontwikkelde prognosemodel verwachten we voor 2019 een daling van het aantal vacatures ten opzichte van 2018. Dit in lijn met de afkoelende economie […] Daarmee ligt het aantal vacatures ongeveer op het niveau van 2016/2017. In de jaren erna zal het aantal vacatures licht afnemen, maar blijft het absolute aantal vacatures (bijna 1 miljoen) historisch gezien hoog.

Jawel; het vacaturevolume gaat in 2019 lager uitkomen dan in 2018. Op basis van een home-made prognosemodel.

Bovenstaande uitkomst staat in schril contrast met de resultaten die ik  maandelijks rapporteer op basis van Jobfeed:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2018 en 2019. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2018 en 2019. Bron : Jobfeed

Hier is voor de achter ons liggende maanden van 2019 te zien dat het aantal vacatures consequent (veel) hoger is dan in 2018, met uitzondering van een miniem negatief verschil in augustus. Het verschil tussen beide jaren is in september opgelopen tot 300.000 vacatures, in het  voordeel van 2019. Dat is een formidabele voorsprong, en er zijn geen signalen dat de economie plotseling zo sterk zou afkoelen waardoor het vacaturevolume zou instorten tot minder dan 100.000 vacatures per maand, voor de resterende maanden van het jaar.Want zulke lage aantallen zijn nodig om 2019 qua vacaturevolume onder 2018 uit te laten eindigen.

De ontwikkeling van het (12-maands gemiddelde van het) online vacaturevolume sinds 2008 ziet er als volgt uit:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

De groei van het vacaturevolume lijkt af te remmen, maar we zijn mogelijk nog niet op peak vacaturevolume aanbeland, hoewel we dit natuurlijk pas achteraf kunnen vaststellen. In bovenstaande grafiek is ook duidelijk te zien dat de trendlijn onafgebroken is gestegen sinds medio 2013. Waardoor de trendlijn op dit moment ver boven het niveau van 2018 ligt. En er weinig verbeeldingskracht nodig is om te zien wat er in het laatste kwartaal van 2019 gaat gebeuren, behoudens het gecombineerd voorkomen van de Brexit, een verwoestende tsunami en extreme stikstof-emissie eisen.

Voor de volledigheid, hierbij het prognosemodel van Intelligence Group:

Prognosemodel vacatures IG!

Heeft iemand ooit een model gezien dat zo perfect aansluit bij de gerealiseerde werkelijkheid? Ik ook niet. Maar als we er vanuit gaan dat dit model klopt dan moet het naar de toekomst toe natuurlijk ook heel betrouwbaar zijn. En zal ik mijn woorden moeten opeten, want binnen drie maanden komt het onverbiddelijke verdict dat ik de ballen verstand heb van de Nederlandse arbeidsmarkt. Overigens vind ik het zeer knap dat de prognose doorloopt tot in 2022.

Geef een reactie

3 Comments
 • Marc Drees
  says:

  Hallo Arjan,
  Dank voor je uitgebreide reactie.

  Ten aanzien van het gebruik van Jobfeed data is het vooral de trend van het vacaturevolume dat interessant is, niet de resultaten per maand (zoals je kan zien is het maandvolume variabel). En de trendlijn laat een sterke groei zien over de afgelopen jaren. Het vacaturevolume over 2019 naar alle waarschijnlijkheid zeer ruim boven dat van 2018 gaat uitkomen. Het selectief uitsluiten van een bepaalde site lijkt me hierbij niet de manier om naar geaggregeerde data te kijken.

  De ontstane vacatures van CBS zijn meer dan 2 keer zo laag als de volumes volgens Jobfeed. Om deze reden heb ik ervoor gekozen gebruik te maken van een combinatie van beide cijferreeksen bij de publicatie van de Misère/jubelindex (https://recruitmentmatters.nl/2019/08/28/jubelindex-hoe-verging-het-de-nederlandse-consument-werknemer-in-q2-2019/). En ook daar is er geen sprake van een omkering of daling van de trend. Er is slechts één beperking, en dat is dat de data van het CBS op kwartaalbasis wordt gepubliceerd. Tot op heden is dus slechts de informatie tot en met het tweede kwartaal beschikbaar. Als jij maandelijkse data over het vacaturevolume van CBS hebt dan ben ik daar zeer in geïnteresseerd.

  Op basis van de Jobfeed data noch op basis van de CBS data kan ik tot de conclusie komen dat het vacaturevolume in Nederland daalt. Het lijkt nog altijd zeer goed gesteld met dit onderdeel van de Nederlandse economie.

 • Arjan Ruis
  says:

  Beste Marc,

  Leuk dat je onze berichtgeving volgt. Toch even een reactie op jouw bericht.

  De resultaten in jouw grafiek laten inderdaad zien dat het aantal vacatures bij Jobfeed in 2019 tot nu toe hoger is dan in 2018. Ik ben zelf ook een actieve gebruiker van Jobfeed. En bij de aantallen is enige voorzichtigheid geboden. De stijging in september riep bij mij bijvoorbeeld vraagtekens op. Opeens een grote toename terwijl de jaar-op-jaar groei in 2019 juist iedere maand afnam en in augustus zelfs negatief was? Daarom ben ik dieper in de data gedoken. De toename in september komt vrijwel geheel op het conto van werk.nl. Ruim 2x zoveel vacatures dan normaal. “Een andere manier van indexeren”, aldus Jobfeed. Een analyse op de Jobfeeddata exclusief werk.nl over de afgelopen 2 jaar laat zien dat er helemaal geen stijging, maar juist een daling was in september, net als in augustus.

  Dan over het prognosemodel. De ‘fit’ van het model is inderdaad erg hoog. Als je wilt laat ik je graag alle details van het het model en de statistische verantwoording zien. Het model is overigens gebaseerd op vacaturedata van het CBS (vanwege de lange reeks) en niet op Jobfeeddata. Verder is de prognose naar de toekomst toe gebaseerd op voorspellingen van het CPB over onder andere economische groei, werkloosheid en banengroei. De verwachting is dat de groei in 2019 (en in de jaren daarna) lager is dan in 2018 en dat de werkloosheid (licht) zal oplopen. Volgens het model resulteert dit in een afname van het aantal vacatures, hoewel het volume historisch gezien overigens nog steeds erg hoog zal zijn.

  Arjan Ruis
  Arbeidsmartkanalist Intelligence Group