ABU: ook in periode 10 blijft het aantal uitzenduren dalen

Logotype ABUVandaag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 10. En het beeld blijft onveranderd negatief:

In deze periode daalde het aantal uren met 9% en de omzet daalde met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

En daarmee is de krimp ten opzichte van periode 9 weer iets sterker geworden. In de vorige periode was de krimp licht gedaald naar -8%.Voorlopig houdt periode 5 de dubieuze eer van de recordkrimp van het jaar met –10%.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2017 t/m 2019 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

We hebben ondertussen 14 periodes van krimp achter de rug; oftewel meer dan een jaar (= 13 periodes). Dat is een langdurige negatieve ontwikkeling die zeer duidelijk in de trendlijn hieronder zichtbaar is.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn is deze periode door de score van 100 heen gebroken, in negatieve richting wel te verstaan. En dat zou weleens kunnen betekenen dat we ons binnenkort in een recessie bevinden. Ik weet het, het is nog te vroeg om daarover te speculeren maar ik voel aan mijn oude botten dat er een gure wind uit het oosten opsteekt om ons te pijnigen. Een beetje al te bloemrijk misschien maar het idee is wel overgekomen denk ik.

De trendlijn gaat overigens behoorlijk scherp naar beneden. En zoals ik verleden keer al zei: als de uitzendsector niest dan wordt onze economie verkouden.

In de bredere context van de wereldeconomie zijn er natuurlijk voldoende zorgelijke situaties, zoals de steeds verder ontsporende Brexit, de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, een mogelijke recessie in Duitsland, de zich steeds duidelijker aftekenende gevolgen van achterblijvend klimaatbeleid en de nog altijd als een veenbrand voortwoekerende financiële crisis. Je zou er spontaan depressief van worden. En zo ook onze economie, die zomaar in een depressie terecht kan komen, of daar ondertussen al in zit.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten wederom een krimp zien, waarbij de sector Administratief met –10% krimpt,  de sector Industrie  met –9% en de sector Techniek met –10%. Dat zijn forse cijfers waarbij or de trendlijnen dus weer verder gaan dalen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Administratief heeft al jaren geleden de toon gezet door in een krimp terecht te komen. Een krimp die vrijwel onafgebroken sinds medio/eind 2016 voortduurt en die zich in de afgelopen periode lijkt te versnellen. De sector Administratief is hard op weg naar een niveau van 80%. Het lijkt me niet een vraag of de trendlijn onder de 80% duikt maar wanneer dat gebeurt. En het zou misschien niet eens vreemd zijn als dat nog in 2019 gaat gebeuren, waarschijnlijk in periode 12 of periode 13. En dat is ook niet zo gek natuurlijk. Want waar de beroepsgroep van administratieve functies steeds verder krimpt is er ook voor uitzenders minder en minder te halen. En het zijn natuurlijk niet robotics en AI die deze kaalslag veroorzaken. Hoewel IT wel een belangrijke rol speelt, maar dan vooral met het inlossen van beloftes die decennia geleden zijn gedaan. Internet en email spelen hierbij ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Gaat administratief uitzenden een marginale business worden? Het zou me niets verbazen, hoewel piek en ziek natuurlijk nooit helemaal zal verdwijnen..

De trendlijn van de sector Techniek  is na jaren van vrijwel onafgebroken groei alweer geruime tijd aan het dalen. Het lijkt er toch steeds meer op dat het niet een krapte aan uitzendkrachten is maar een afnemende vraag naar tijdelijke capaciteit. En dat is geen goede ontwikkeling voor de uitzenders.Nu zit het niveau nog altijd ver boven het niveau van voor de financiële crisis, maar als de daling van de trendlijn zo snel blijft gaan is het best snel gedaan met die buffer. Geen fijne gedachte.

De sector Industrie behoeft geen enkele aanvullende opmerking op hetgeen over de sector Techniek is gezegd.

Geef een reactie