Nos.nl sloopt arbeidsmarkt

Wat is er aan de hand?

Nos.nl wilde vannacht een berichtje schrijven over de arbeidsmarkt. Dat Nos.nl de arbeidsmarkt daarmee sloopt lijkt van ondergeschikt belang.

Hoe zit het precies?

Zou het echt zo zijn dat de mannen die aangeven vaker benaderd te worden vaker benaderd worden? Zit deze bias echt bij de recruiters?

Nos.nl verwijst naar een artikel in het FD over een onderzoek in opdracht van het FD (really?) met ‘opvallende’ resultaten zonder duiding. De ‘wederhoor’* die Nos.nl pleegt ontkracht het bericht diagonaal.

Het onderzoek van de rijksoverheid waar Nos.nl naar verwijst ontkracht het bericht zelfs frontaal.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/09/discriminatie-naar-migratieachtergrond-afgenomen

Wat nemen we ervan mee?

Discriminatie op de arbeidsmarkt kost de maatschappij veel geld. En het is buitengewoon naar voor de mensen die het overkomt. Tegelijkertijd is discriminatie vaak slecht begrepen, waardoor het in stand blijft.

Door discriminatie van vrouwen (hier niet aan de orde) gelijk te stellen met discriminatie van allochtonen (hier wel aan de orde) veeg je een probleem van tafel.

Dat Nos.nl, zonder vermelding van de naam van de auteur, dit nieuws brengt is nieuwswaardiger dan het bericht zelf

*wederhoor betreft hier het ophalen van een willekeurige quote

Nabrander: voor wie beter wil weten hoe het zit is er een uitstekend twitter draadje van Lex Thijssen:

Geef een reactie