ABU: voortdurende krimp, ook in periode 11

Logotype ABUVandaag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 11. En het beeld blijft onveranderd negatief:

In deze periode daalde het aantal uren met 9% en de omzet daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

En daarmee is de krimp ten opzichte van periode 10 gelijk gebleven. Een forse krimp is het, maar dat is het eigenlijk al sinds periode 5, waar met een krimp van 10% voorlopig de grootste min is neergezet.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2017 t/m 2019 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

We hebben ondertussen 15 periodes van krimp achter de rug; oftewel ruim meer dan een jaar (= 13 periodes). Dat is een langdurige negatieve ontwikkeling die zeer duidelijk in de trendlijn in de grafiek hieronder zichtbaar is.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn daalt onverdroten en heeft ondertussen de grens van 100 (in dalende richting) ruim doorbroken. De dalende lijn gaat sterk naar beneden en daarmee is het een wel zeer duidelijke waarschuwing dat een recessie op ons wacht. Ik hoop dat ik het fout heb maar de uitzendbranche heeft het volgens mij nog nooit bij het verkeerde eind gehad. Ik heb ondertussen mijn zuidwester uit de mottenballen gehaald, je kan maar beter voorzichtig zijn…

In de bredere context van de wereldeconomie zijn er natuurlijk voldoende zorgelijke situaties, zoals de potsierlijke vertoningen van Boris Johnson en Nigel Farage in de UK, de onrust in meerdere landen in Zuid-Amerika, de uitgestelde recessie in Duitsland en is de handelsoorlog tussen de VS en China nou helemaal voorbij? En dan zijn er nog ontbossing, het leegraken van zo’n beetje alle natuurlijke hulpbronnen en de stijgende temperatuur/zeespiegel die allemaal om zeer, zeer kostbare oplossingen schreeuwen. Genoeg om een scherpe hoofdpijn van te krijgen, om nog maar te zwijgen over een globale recessie.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten wederom een krimp zien, waarbij de sector Administratief met 11% krimpt,  de sector Industrie  met –9% en de sector Techniek met –9%. Dat zijn forse cijfers waarbij or de trendlijnen dus weer verder gaan dalen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Administratief heeft al in 2008 de toon gezet door in een krimp terecht te komen. Een krimp die vrijwel onafgebroken sinds medio/eind 2016 voortduurt en die zich in de afgelopen periode lijkt te versnellen. De sector Administratief is hard op weg naar een niveau van 80%. Het is niet langer de vraag of de trendlijn onder de 80% duikt, maar wanneer dat gebeurt. En het zou misschien niet eens vreemd zijn als dat nog in 2019 gaat gebeuren, waarschijnlijk in periode 13. En dat is ook niet zo gek natuurlijk. Want waar de beroepsgroep van administratieve functies steeds verder krimpt is er ook voor uitzenders minder en minder te halen. En het zijn natuurlijk niet robotics en AI die deze kaalslag veroorzaken. Hoewel IT wel een belangrijke rol speelt, maar dan vooral met het inlossen van beloftes die decennia geleden zijn gedaan. Internet en email spelen hierbij ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Gaat administratief uitzenden een marginale business worden? Het zou me niets verbazen, hoewel piek en ziek natuurlijk nooit helemaal zal verdwijnen.. Het gaat interessant worden of de sector onder het niveau van de financiële crisis gaat duiken, dus onder de 70. Dat zou een marginalisering van deze sector betekenen, vanuit het perspectief van de uitzenders gezien althans.

De trendlijn van de sector Techniek  is na jaren van vrijwel onafgebroken groei alweer geruime tijd aan het dalen. Het lijkt er toch steeds meer op dat het niet een krapte aan uitzendkrachten is maar een afnemende vraag naar tijdelijke capaciteit. En dat is geen goede ontwikkeling voor de uitzenders.Nu zit het niveau nog altijd ver boven het niveau van voor de financiële crisis, maar als de daling van de trendlijn zo snel blijft gaan is het rap gedaan met die buffer. Geen fijne gedachte.

De sector Industrie behoeft geen enkele aanvullende opmerking op hetgeen over de sector Techniek is gezegd.

Geef een reactie