Komt er binnenkort een nieuwe recessie aan? Nederland zegt: Ja!

Als gevolg van de meest recente cijfers van de uitzendmarkt en de stagnatie van de jubelindex lijkt er voldoende reden tot voorzichtigheid met betrekking tot de economische ontwikkelingen. En wat doe je in zo’n situatie? Dan ga je naar een waarzegger! Mijn waarzegger is Coosto, en ik heb haar een simpele vraag gesteld: Hoe vaak is in de afgelopen jaren melding gemaakt van het woord “recessie”?

Volgens Coosto is dat zo vaak:

image

Aantal meldingen van het woord “recessie”, 365-daags voortschrijdend gemiddelde, februari 2009 – recent. Bron: Coosto

Bovenstaande grafiek heeft spontaan de permabear in mijn ontwaakt: er is binnenkort een recessie op komst. Waarom? De grafiek laat prachtig het verloop en het einde van de financiële crisis zien, waarbij ook de tijdelijke economische opleving in 2011 perfect in beeld worden gebracht. En laten we het einde van de ellende op de jaarwisseling 2013 – 2014 leggen. Dan is alles onder de 100 te kwalificeren als hoogconjunctuur en dat is waar we ons nu ook bevinden, als is het maar net (met een laatste cijfer van 99,84).

Nu is dit natuurlijk geen wetenschappelijk verantwoorde methode, maar een soort wisdom of the crowds toepassing waarbij ik een simpele (lineaire) extrapolatie van de trendlijn naar de toekomst maak. Lekker eenvoudig en duidelijk. Want dit alles combinerend betekent dat we begin 2020 het terrein van de recessie betreden, wat een angstaanjagende gedachte is. We zijn op allerlei terreinen bepaald niet hersteld van de financiële crisis en dan is er nu alweer een broekriem die moet worden aangehaald. En wat wel krankzinnig is gegroeid  (en veel harder dan de inflatie) zijn de huizenprijzen. Je moet er niet aan denken als al die nieuwe kopers onder water komen te zitten als de prijzen wederom, maar nu nog veel harder gaan dalen. En gaan we het milieu verkwanselen tijdens een recessie?

Geef een reactie