Dynamiek van de arbeidsmarkt is niet meer te bevatten

Met Arbeidsmarktdynamiek drukken we het aantal mensen uit dat wisselt van baan. Deze dynamiek is enorm toegenomen, als je kijkt naar de groei van de vraag naar recruiters of als je afgaat op onderstaande bronnen:

UWV: Dynamiek arbeidsmarkt is groter dan blijkt uit aantal ontstane vacatures

RUG: Er schuilt met andere woorden een enorme dynamiek op de arbeidsmarkt die niet uit de normale statistieken is te achterhalen

SER: Zo is er een grote dynamiek op de arbeidsmarkt.

Volkskrant: De dynamiek op de arbeidsmarkt is ongekend groot.

CBS: De dynamiek op de arbeidsmarkt is enorm

De werkelijkheid is anders, zo blijkt uit een hagelvers rapport van het CPB:

De arbeidsmarkt is in de afgelopen twintig jaar niet dynamischer geworden. Mensen wisselen niet vaker van positie. Baancreatie en baanvernietiging bij bedrijven is ook niet toegenomen. Eerder lijkt er sprake van een afname van dynamiek door vergrijzing van de arbeidsmarkt.

Je leest het goed. Er is eerder een afname van de dynamiek dan een toename…

Hoe kan dat nou? Een afname in dynamiek strookt toch niet met de toegenomen flexibilisering?

Het rapport zegt hierover:

De conclusie dat de dynamiek op de arbeidsmarkt de afgelopen twintig jaar niet is toegenomen, lijkt niet te stroken met de toegenomen flexibilisering. Het aantal mensen met een flexibele contractvorm is sinds 2003 met 80% gegroeid tot 1,9 miljoen werkenden, en het aantal zzp’ers met 70% tot 1 miljoen (figuur 2.12). Tegelijkertijd is het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie gedaald met 6% tot 5,3 miljoen werknemers.

Er zijn enkele verklaringen voor deze verschillen. Een deel van de verklaring hiervoor is dat we, zoals al eerder aangegeven, niet alle aspecten van dynamiek kunnen meten, namelijk opeenvolgende tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever en zzp’ers en uitzendkrachten die van opdrachtgever wisselen. Een ander deel van de verklaring is dat tijdelijke contracten vooral geconcentreerd zijn bij jongeren en dat zij ook voorheen al vaker wisselden van positie. Voor de meeste zelfstandigen geldt dat, als zij eenmaal zelfstandige zijn, ze dat vaak ook blijven. Het is ten slotte belangrijk om te benadrukken dat dynamiek op de arbeidsmarkt niet hetzelfde is als (ervaren) onzekerheid. Onzekerheid kan toenemen, terwijl dynamiek gelijk blijft.

Conclusie

Don’t believe the hype.

Geef een reactie