Breaking news: vacatures in de maand januari 2020

Zeer blij

De cijfers van januari over het online vacaturevolume in Nederland zijn binnen. Volgens Jobfeed zijn er in de afgelopen maand ruim 290.000 nieuwe online vacatures geplaatst, een absoluut record voor de maand januari. Een jaar geleden bleef de teller nog steken om ruim 245.000…

Het jaar begint dus crescendo, met een stijging van het vacaturevolume van ruim 17% in vergelijking met december 2019. Daarmee is het ook het hoogste aantal vacatures in de maand januari sinds de start van de metingen (oktober 2006). Ondertussen hebben we nog maar 3,7 werkloze per online vacature; er zijn nog nauwelijks mensen te vinden voor een vacature. Vergelijk dat eens met juli 2013, toen waren er maar liefst 13,8 werklozen per online vacature…

Vacaturevolume in januari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in januari sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in januari, 2008 – 2020. Bron : Jobfeed

Dit is toch wel te omschrijven als een explosieve groei van het online vacaturevolume in de afgelopen jaren. Waar tijdens de financiële crisis de aantallen vacatures in januari met grote regelmaat (ruim) onder de 100.000 bleven steken is er sinds het herstel sprake van een zich versnellende groei van het online vacaturevolume. Met als voorlopige maximum de ruim 290.000 online vacatures in de afgelopen maand. En bedenk dat in januari 2013 de teller nog stil bleef staan bij iets meer dan 71.000 online vacatures. Een gigantische groei.

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2018 en 2019. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2018 en 2019. Bron : Jobfeed

Een beetje saai, maar dat is het natuurlijk altijd aan het begin van het jaar. Over een paar maanden ziet het beeld er al een stuk beter uit. Januari 2020 torent boven januari 2019 uit, zoveel is duidelijk. Zo’n 44.000 meer vacatures dan in januari 2019 zorgen ervoor dat de rode zuil boven de blauwe zuil uit torent.

Om het vacaturevolume van januari 2020 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden

De trendlijn heeft ondertussen de grens van 250.000 per maand achter zich gelaten, op weg naar nog grotere aantallen? Het is bijna niet voor te stellen, maar daarmee is het nog niet onmogelijk. Alleen de toekomst zal het leren.

Tot volgende maand    

Geef een reactie