ABU: sterker wordende krimp in 1ste periode 2020

Logotype ABU

Vorige week publiceerde de ABU haar cijfers over periode 1 van 2020. En het beeld blijft onveranderd negatief:

In deze periode daalde het aantal uren met 15% en de omzet daalde met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

En daarmee begint 2020 zoals 2019 is geeindigd: in mineur. Hoewel de mineur ondertussen fors is toegenomen. Want waar in de laatste periode van 2019 de index -8% was, is deze nu bijna verdubbeld tot -15%. En dat is toch wel zorgwekkend te noemen.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2018 t/m 2020 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

We hebben ondertussen 18 periodes van krimp achter de rug en we gaan zo langzamerhand richting de anderhalf jaar van krimp. Als we periode 3 van 2020 aantikken dan is het zover en eerlijk gezegd zijn er geen tekenen dat we opeens een uitzendindex krijgen die in de plus schiet.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn daalt stevig door en heeft ondertussen de grens van 100 (in dalende richting) ruim doorbroken richting de 90. Deze trendlijn laat ook weinig twijfel bestaan over de richting die de komende maanden gevolgd zal gaan worden: naar beneden. Het is alleen te hopen dat het iets minder steil zal gaan. Want het gaat zo wel heel erg snel.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten wederom een krimp zien, waarbij de sector Administratief met 24% krimpt,  de sector Industrie  met –9% en de sector Techniek met –21%. Dat zijn zeer forse cijfers waarbij de trendlijnen dus weer verder gaan dalen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren: 

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Administratief heeft zich nooit volledig hersteld van de financiële crisis en bevindt zich ondertussen alweer een paar jaar in een krimpscenario. Maar in de laatste periodes is de trendlijn voor de sector wel erg sterk naar beneden afgebogen waarbij de 80% grens al weer ruim is doorbroken. De sector Administratief lijkt in bijzonder zwaar weer terecht te zijn gekomen en het eind lijkt nog lang niet in zicht.

En dat is ook niet zo gek natuurlijk. Want waar de beroepsgroep van administratieve functies steeds verder krimpt is er ook voor uitzenders minder en minder te halen. En het zijn natuurlijk niet robotics en AI die deze kaalslag veroorzaken. Hoewel IT wel een belangrijke rol speelt, maar dan vooral met het inlossen van beloftes die decennia geleden zijn gedaan. Internet en email spelen hierbij ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Gaat administratief uitzenden een marginale business worden? Het zou me niets verbazen, hoewel piek en ziek natuurlijk nooit helemaal zal verdwijnen.

De trendlijn van de sector Techniek  is na jaren van vrijwel onafgebroken groei alweer geruime tijd aan het dalen. Het lijkt er toch steeds meer op dat het niet een krapte aan uitzendkrachten is maar een afnemende vraag naar tijdelijke capaciteit. En dat is geen goede ontwikkeling voor de uitzenders. Nu zit het niveau nog altijd ver boven het niveau van voor de financiële crisis, maar als de daling van de trendlijn zo snel blijft gaan is het rap gedaan met die buffer. Geen fijne gedachte.

De sector Industrie behoeft geen enkele aanvullende opmerking op hetgeen over de sector Techniek is gezegd.

Geef een reactie

1 Comment