Covid-19 werkgelegenheid groeit exponentieel

Het aantal vacatures met het woord ‘coronavirus’ erin is laag. Maar het neemt exponentieel toe. Dit lijkt onbelangrijk, maar ik zie het graag als het eerste teken dat, wat er ook gebeurt, mensen bezig zijn met oplossingen.

De arbeidsmarkt heeft een immens aanpassingsvermogen. Ik ben buitengewoon nieuwsgierig hoe dit zich zal ontwikkelen in de onzekere toekomst die ons wacht, in de zekerheid dat het virus zich verder zal verspreiden.

Aantal vacatures met het woord ‘coronavirus’. Bron: Jobfeed.

Edit: 16 maart. De groei zet door.

Edit: 17 maart. We zien een verschuiving van vacatures voor Coronavirus gerelateerd werk naar vacatures waarin in de sollicitatieprocedure melding gemaakt wordt van het Corona virus.

Van enkele tientallen vacatures schieten we in één dag omhoog naar 348. Opvallend is dat de getallen met terugwerkende kracht veranderen. Dit betekent dat recruiters bestaande vacatures aanpassen.

Als we kijken naar welke bronnen Coronavirus noemen dan zien we dit:

Links zie je de gebruikelijke bronverdeling. Rechts die van vacatures met ‘coronavirus’ erin.

Vooral vacatures op websites van bedrijven zelf houden rekening met het virus. Vacatures via indirecte kanalen laten het vooralsnog afweten.

Geef een reactie