Breaking news: vacatures in de maand maart 2020

SipDe cijfers van maart over het online vacaturevolume in Nederland zijn binnen. En zoals kon worden verwacht zijn de cijfers bepaald niet gunstig. Volgens Jobfeed zijn er in de afgelopen maand ruim 220.000 nieuwe online vacatures geplaatst; een jaar geleden bleef de teller nog steken om ruim 245.000…

En daarmee is in maart 2020 een einde gekomen aan een ongekende lange reeks van bijna 2,5 jaar waarin de vacature-aantallen onafgebroken zijn gegroeid. En er is een pandemie voor nodig om die groei te stoppen en om te keren in een daling. Een daling die in de komende maanden ongetwijfeld zal gaan doorzetten.Vacaturevolume in maart
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in maart sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in maart, 2008 – 2020. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in maart, 2008 – 2020. Bron : Jobfeed

En explosieve groei van 2015 tot 2020, waar we een plotselinge omkering van de trend zien in maart 2020. En daarmee komt het feestgedruis van de afgelopen jaren tot een abrupt eind. En je hoeft geen kristallen bol kijker te zijn om te beseffen dat we nog maar het prille begin hebben gezien van een trendbreuk van ongekende omvang. We staan aan de vooravond van een virus-induced recessie. Of een new normal. Wat het gaat worden zullen de komende jaren gaan uitwijzen.

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2018 en 2019. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2018 en 2019. Bron : Jobfeed

En ongemakkelijk begin van 2020, waarbij maand na maand lagere vacature aantallen gerapporteerd worden. Met maart als voorlopig dieptepunt. En ik durf wel een gokje te wagen; maart is niet het dieptepunt van het jaar.

Om het vacaturevolume van maart 2020 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Het is bijna niet te zien, maar de trendlijn is ondertussen vrijwel volledig afgevlakt.

Ik verwacht dat we de komende maanden een zeer ongemakkelijke tijd ingaan. Alles hangt af van de termijn waarna we uit deze quarantaine komen en op welke wijze dit zal gebeuren. En dat geldt niet alleen voor Nederland maar voor de gehele wereld. Of hoe een microscopisch klein ‘organisme’ een hele planeet kan ontregelen.

Tot volgende maand

Geef een reactie

1 Comment