ABU: krimp, krimp, krimp. Corona en krimp

Logotype ABUVandaag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 3. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

Op 13 maart werden de corona-maatregelen in Nederland ingevoerd. De huidige cijfers bevatten dus slechts één week van de coronacrisis.

In periode 3 daalde het aantal uren met 14% en de omzet daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Daarmee zegt de ABU dus eigenlijk dat er nog veel slechtere cijfers aankomen. En daar heeft de branche-organisatie ongetwijfeld gelijk in; dit is nog maar het begin van een akelige kaalslag in uitzendland. Met alle gevolgen vandien voor de uitzendkrachten.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2017 t/m 2019 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2017 t/m 2019. Bron: ABU

We hebben ondertussen 20 periodes van krimp achter de rug; oftewel anderhalf jaar van krimp. Waarbij 2020 een duidelijk sterkere krimp laat zien dan 2018 of 2019. Het wordt erger en het duurt al een hele tijd. Zoiets zou ik gezegd kunnen hebben vóór de uitbraak van het coronavirus. Maar wat er gaat volgen, als gevolg van het coronavirus is volstrekt onvoorspelbaar. Het zal zeer negatief zijn en het gaat een tijd duren voordat we dit te boven zijn. Maar hoe negatief wordt het en hoe lang gaat het precies duren? Dat is voer voor waarzeggers. En Intelligence Group natuurlijk…

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn daalt onverdroten en heeft na het doorbreken van de grens van 100 (in dalende richting) de grens van 90 in het vizier gekregen. en die trendlijn is ondertussen een inktzwarte piste geworden en heeft mogelijk al een snotje heeft op de grens van 80. En dat is toch een niveau waar we met de financiële crisis in ronddobberden. Ik kan me niet voorstellen dat iemand met warme gevoelens aan die tijd terugdenkt. .

Als de trendlijn enige indicatie is dan kunnen we ons opmaken voor een steil dalende uitzendindex die mogelijk al in twee perioden de grens van 90 zal doorsnijden in de richting van de Marianentrog.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten wederom een krimp zien, waarbij de sector Administratief met 20% krimpt,  de sector Industrie  met –9% en de sector Techniek met –20%. Dat zijn forse cijfers waarbij or de trendlijnen dus weer verder gaan dalen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

image

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Administratief heeft al in 2008 de toon gezet door als eerste in een krimp terecht te komen. Een krimp die vrijwel onafgebroken sinds medio/eind 2016 voortduurt en die zich in de afgelopen perioden versnelt. De sector Administratief is bijna aanbeland op een niveau onder de 80%. Het is slechts de vraag of deze trendlijn de grens  van 70 gaat doorsnijden of dat het, net als tijdens de financiële crisis, tegen die grens bleef bottom-bouncen.

De trendlijn van de sector Techniek  is na jaren van vrijwel onafgebroken groei alweer geruime tijd aan het dalen. En ondertussen is het een vrijwel verticale lijn naar beneden geworden, op weg naar de grens van 100. Daarmee zit de sector Techniek nog altijd aan de goede kant van de lijn, maar voor hoelang nog. Tegen de achtergrond van de waarschuwing van de ABU verwacht ik binnen enkele periodes duidelijkheid te krijgen, op z’n laatst met periode 7.

De sector Industrie behoeft geen enkele aanvullende opmerking op hetgeen over de sector Techniek is gezegd.

Geef een reactie