Breaking news: vacatures in de maand april 2020

SipDe cijfers van april over het online vacaturevolume in Nederland zijn binnen. En zoals kon worden verwacht zijn de cijfers bepaald niet gunstig. Volgens Jobfeed zijn er in de afgelopen maand ruim 206.000 nieuwe online vacatures geplaatst; een jaar geleden bleef de teller nog steken op ruim 246.000…

En daarmee toont de nog zeer korte reeks van mindere resultaten ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar een nieuwe werkelijkheid die voorlopig bij ons zal blijven. Een pandemie trekt uitdrukkelijk aan de rem..Vacaturevolume in april
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in april sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in april, 2008 – 2020. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in april, 2008 – 2020. Bron : Jobfeed

En explosieve groei tot en met april 2019 en een ‘ineenstorting’ in april 2020. Geen verrassing natuurlijk en nog niets vergeleken bij de kaalslag in de VS. Waar het aantal werklozen ondertussen is geëxplodeerd to meer dan 30 miljoen. Het is bijna niet voor te stellen, maar het kan vrijwel niet anders dan dat we hieruit een zware recessie moeten verwachten. En we zijn nog maar net hersteld van de financiële crisis. Hier zaten we echt niet op te wachten.

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2019 en 2020. Bron : Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2019 en 2020. Bron : Jobfeed

Tja, na een sterk begin is het resultaat in 2020 per maand slechter geworden. En niets wijst erop dat hier binnen afzienbare tijd enige verandering in zal komen. We stevenen kaarsrecht op een recessie af en dat betekent (veel) minder vacatures. Een droevige ontwikkeling. Het zou me verbazen als we in de komende maanden het vacaturevolume boven de 200.000 vacatures per maand zouden zien komen.

Om het vacaturevolume van april 2020 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

De trendlijn is gekenterd. Na jarenlange groei heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. De trendlijn is naar beneden afgebogen en lijkt volgende maand de grens van 250.000 te doorbreken, In neerwaartse richting helaas. Maar ga er vast aan wenen, de trendlijn heeft de komende tijd een lange, lange weg naar beneden af te leggen.

Tot volgende maand   

Geef een reactie