Toekomst van Arbeid: alle mensen goed aan het werk

Vandaag is het rapport ‘Toekomst van Arbeid’ gepresenteerd. Het rapport is tot de rand gevuld met aanbevelingen. Het bijzondere aan deze aanbevelingen is dat ze goed doordacht zijn en breedgedragen. De pay off van het platform – alle mensen goed aan het werk – hebben de opstellers van het rapport dus in acht genomen.

De draagkracht van het rapport moet nog blijken, maar de betrokkenen en het rapport zelf ademen gezamenlijkheid en ambitie. Hieronder zie je een overzicht van de voorstellen en de voorgestelde maatregelen, maar eerst geef ik een voorbeeld:

Gratis kinderopvang voor werkenden én niet werkenden.

Dit is een dapper voorstel. Het makkelijke tegenargument is dat luie mensen nog luier gaan zijn als ze niet eens meer voor hun eigen kinderen hoeven zorgen en dat de belastingbetaler hiervoor opdraait. De werkelijkheid is complexer. Als je geen opvang hebt kun je minder goed solliciteren, studeren of mantelzorgen. De maatregel zal tot overbodige opvang leiden, maar vooral ook ruimte scheppen voor meer mensen om meer mee te doen. Het zal recruiters voorzien van nieuwe, tot voor kort onbekende, kandidaten.

Enfin, genoeg over wat ik ervan vind. Lees wat de experts en de belanghebbenden hebben opgenoteerd:

Een overzicht van de voorstellen:

Leven lang ontwikkelen

 • Volwassenen krijgen een ontwikkelbudget voor scholing tijdens het werkzame leven.
 • Mensen krijgen advies, maar bepalen zelf hoe ze hun ontwikkelbudget besteden.

Arbeidscontracten

 • Werkenden worden gelijk(er) behandeld.
 • Op de arbeidsmarkt bestaan drie soorten contracten.
 • Flexibele contracten worden aan banden gelegd, vaste contracten worden flexibeler.
 • De transitievergoeding maakt plaats voor een bijdrage aan de ontwikkelrekening. De eisen aan uitzendondernemingen gaan omhoog.
 • Werknemers in de intermediaire sector krijgen een gelijk loon.
 • Er komt één werkendenkorting, ongeacht contractvorm.
 • Belastingheffing verschuift van arbeid naar consumptie.

Inkomensverzekeringen

 • Gebruik van de WW-uitkering wordt voorkomen. De WW-uitkering gaat omhoog, en wordt korter. De WW-uitkering wordt een springplank naar werk.
 • Mensen krijgen geld en advies om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
 • Zelfstandigen zijn verplicht verzekerd tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid krijgen werknemers meer regie over hun re-integratie.
 • Alle ouders krijgen na geboorte van hun kind vijf maanden betaald verlof, dit is niet overdraagbaar. Werkenden krijgen betaald langdurig mantelzorgverlof.
 • Kinderopvang wordt toegankelijker en goedkoper.
 • Kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd aan kinderopvangorganisaties.

Basis  arbeidsmarkt

 • Uitkeringen maken plaats voor basisbanen via de gemeente.
 • De gemeente kan via gemeentelijke loonkostensubsidie de vraag bij reguliere werkgevers vergroten. Gemeenten krijgen prikkels om de loonwaarde van de basisbaan te vergroten.
 • Over basisbaners maken werkgevers, vakbonden en overheid een nieuwe afspraak.

Kinderen en  ouders

 • Alle kinderen tussen 0 en 6 jaar kunnen naar de speelleerschool.
 • Onderwijs en opvang bieden samen een brede schooldag voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
 • De opbrengsten van primair onderwijs gaan stapsgewijs omhoog.

Werkhuis 

 • De overheid richt het Werkhuis op voor advies over loopbaan en scholing.

Welke maatregelen stelt het platform voor bij Arbeidscontracten?

Werkenden worden gelijk(er) behandeld

 • Werkenden krijgen dezelfde werkendenkorting op de inkomstenbelasting.
 • Werkenden krijgen dezelfde scholingsrechten.
 • Alle werkenden zijn verzekerd tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.

Op de arbeidsmarkt bestaan drie soorten contracten

 • De arbeidsmarkt kent drie contractsoorten: voor werknemers, zelfstandig ondernemers en intermediair werkenden.

Flexibele contracten worden aan banden gelegd, vaste contracten worden flexibeler

 • De regelgeving voor alle derdenrelaties wordt gelijk.
 • Oproepkrachten krijgen zekerheid over hun inkomen per kwartaal; nuluren contracten verdwijnen.
 • De duur van uitzendwerk voor hetzelfde werk bij één werkgever wordt beperkt.
 • De minimale aanzegtermijn van tijdelijke contracten verdubbelt van een naar twee maanden.
 • Werkgevers krijgen, binnen grenzen, het recht arbeidscontracten eenzijdig te wijzigen.

De transitievergoeding maakt plaats voor een bijdrage aan de ontwikkelrekening

 • De bijdrage aan de ontwikkelrekening loopt op met het arbeidsverleden en kent een maximum.

De eisen aan uitzendondernemingen gaan omhoog

 • Uitzendbedrijven moeten borg storten, malafide bestuurders worden geweerd.
 • Uitzendbedrijven worden intensief gecontroleerd.

Werknemers in de intermediaire sector krijgen een gelijk loon

 • Gelijk loon voor gelijk werk, is uitgangspunt voor de beloning van werknemers.

Er komt één werkendenkorting, ongeacht contractvorm

 • De arbeidskorting, MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenkorting gaan op in één werkendenkorting.
 • De gebruikelijk loonregeling voor ondernemers maakt plaats voor een gebruikelijke rendementskorting.

Belastingheffing verschuift van arbeid naar consumptie

 • De belasting op inkomen uit arbeid gaat stapsgewijs omlaag.
 • Het lage Btw-tarief gaat stapsgewijs omhoog van 9 naar 12 procent.
Geef een reactie