ABU: stilte voor de coronastorm?

Logotype ABUOp 29 september publiceerde de ABU haar cijfers over periode 9. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 9 daalde het aantal uren met 14% en de omzet daalde met 9% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Een daling van 14% is wederom minder dan in voorgaande periodes, en dat is goed nieuws. Maar het slechte nieuws is dat deze zich verminderende krimp zich voordoet aan de vooravond van de impact van de tweede coronagolf. Periode 9 loopt tot en met begin september, dus dat betekent dat ok periode 10 nog niet de volledige impact van de tweede golf zal laten zien. Pas in periode 11 krijgen we de potentiële woestenij onder ogen. Ik heb mijn eerste paniekaanval alweer gehad.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2018 t/m 2020 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

We hebben ondertussen 26 periodes van krimp achter de rug en daarmee hebben we de ‘mijlpaal’ van twee jaar onafgebroken krimp bereikt. Bepaald geen reden voor een feestje, of het moet een begrafenisfeestje zijn. Maar daar kan ik me niet veel bij voorstellen. In mijn herinnering heeft het nog nooit zolang geduurd tot er sprake was van een omslag. En eerlijk gezegd zie ik niet dat we op korte termijn een omslag te zien gaan krijgen. Zo is de negatieve score (-14%) van periode 9 nog ver af van een nulscore of een positief resultaat en binnenkort wordt de impact van de tweede coronagolf duidelijk, en ik zie niet in hoe dat een positieve impact zou kunnen zijn.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn zit nog altijd in een vrije val en is bijna halverwege de indexwaarden van 90 en 80, in de richting van 80 natuurlijk. En zoals we later zullen zien, gedragen de drie sectoren zich hierin allesbehalve gelijkvormig.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten wederom een krimp zien, waarbij de sector Administratief met 18% krimpt,  de sector Industrie  met –9% en de sector Techniek met –31%. Dat zijn wederom enorme krimpcijfers en dus kunnen we wederom sterk dalende trendlijnen verwachten. Hoewel de sector Industrie een verbluffende comeback lijkt te maken.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De trendlijn van de sector Administratief is ondertussen in Hades aanbeland. Somber en duister gebied met als enige houvast dat het niet veel erger kan worden. Heeft administratief uitzenden haar langste tijd gehad? Als je dacht dat de financiële crisis de grootste ramp was voor deze sector, think again. En gezien de richting van de trendlijn is er op korte termijn geen lichtpuntje te verwachten, zeker niet met de verwachte negatieve impact van de tweede coronagolf in het vizier.

De sector Techniek is in een vrije val geraakt en lijkt erop gebrand om de trendlijn van de sector Administratief zo snel mogelijk te ontmoeten. De daling heeft terminal velocity bereikt. En de piek van 120 ligt nog maar twee jaar achter ons. wat waren dat mooie en zorgeloze dagen…

En dan is daar de sector Industrie. Waar tot voor enkele periodes geleden de sectoren Industrie en Techniek broederlijk optrokken is ondertussen een steeds duidelijker tweedeling zichtbaar. Op de één of andere manier heeft de sector Industrie de noodrem gevonden. Toegegeven, ze kunnen er nog veel harder aan trekken, maar deze sector doet het toch een stuk beter dan de ander twee.

De uitzendsectoren bevinden zich zonder uitzondering in zwaar weer, maar de ernst van de situatie is wel het meest duidelijk zichtbaar voor de sector Administratief. Ik had althans verwacht dat een daling onder het niveau van de financiële crisis niet mogelijk zou zijn.Maar ziedaar! De andere twee sectoren zijn nog ruim verwijderd van hun minima uit de financiële crisis. Maar wat gaat de tweede golf ons brengen? Worden de uitzenders dan weer zo hard geraakt? Ik hoop van ganser harte dat het de sector bespaard blijft.

Tot over vier weken maar weer. En gewoon blijven ademen.

Geef een reactie