Wanneer gebruik je wel een disclaimer en wanneer niet?

Recruiters sturen steeds vaker ongevraagd e-mails. In ieder geval naar mij. Mijn spamfilter beweert dat ie net zo streng is als vroeger, maar toch belanden meer en meer ‘exclusieve’ kandidaten op mijn digitale deurmat. En steeds vaker staat er een disclaimer onder. Een echte beginnersfout. Waarom?

Beginnersfout

Volgens het cbs was in 1995 één op de twintig werknemers werkzaam in de arbeidsbemiddeling. Tegenwoordig zijn dat er bijna één op de tien!

Hoe het komt, dat we tegenwoordig twee keer zoveel mensen nodig hebben als voorheen om iemand aan werk te helpen, laten we even in het midden.

Maar het mag duidelijk zijn dat het recruitment landschap veel nieuwelingen kent. En die nieuwelingen gebruiken dus, als mijn waarneming maatgevend is, veel disclaimers.

Voor hen – en voor de rest – doen we hieronder uit de doeken wanneer je wel een disclaimer moet gebruiken en wanneer niet. Lees maar mee.

Wanneer zijn disclaimers goed?

Nooit.

Je kunt een ontvanger van een e-mail niet zomaar iets opleggen. Een beroep op een e-mail disclaimer heeft nog nooit een rechter overtuigd.

Disclaimers gebruiken om indruk te maken op suggestibelaars is ook niet goed. Doe normaal.

Een disclaimer dan om lezers te informeren? Nooit een goed idee. Als je iets duidelijk wilt maken, dan zet je het bovenaan de e-mail. Niet eronder.

Wanneer zijn disclaimers slecht?

Altijd.

Disclaimers dragen bij aan CO2 uitstoot. Een ruwe schatting laat zien dat de disclaimers van recruiters per jaar zorgen voor net zoveel CO2 uitstoot als tien miljoen auto’s.

Als het milieu je niet interesseert bedenk dan dit: ongeveer 1% van de mensen leest de disclaimers ook echt. De verloren tijd is immens. Reken maar door.

#monty python from VideoDame

Heb je geen respect voor je ontvangers? Bedenk dan dat disclaimers jouw eigen juridische positie vrijwel altijd verzwakken. Mocht je ooit voor de rechter komen dan sta je sterker als je geen disclaimer gebruikt had.

Wanneer gebruik je een disclaimer?

Als je goed hebt opgelet dan heb je drie dingen geleerd.

  • Een disclaimer gebruiken is een beginnersfout.
  • Disclaimers zijn nooit goed.
  • Disclaimers zijn altijd slecht.

Gewapend met deze kennis kun je de vraag of jij een disclaimer moet gebruiken beantwoorden met behulp van onderstaand stroomschema.

Wat nemen we ervan mee?

Gebruik geen disclaimer!

Bonusmateriaal

Deze disclaimer ontving ik dus:

  1. Deze e-mail is alleen bedoeld voor de beoogde ontvanger. Als u deze per ongeluk heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht om de afzender hiervan op de hoogte te stellen en vervolgens de e-mail uit uw systeem te verwijderen; toegang tot, openbaarmaking, kopiëren en / of verspreiden van deze e-mail door iemand anders dan de beoogde ontvanger is verboden.
  2. Als u, als beoogde ontvanger, deze e-mail verkeerd heeft ontvangen, meld dit dan direct aan de afzender. Deze e-mail is vertrouwelijk en kan wettelijk beschermd zijn. BEDRIJF X garandeert niet dat de informatie die in of bij deze e-mail wordt vermeld correct is en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hieraan gerelateerde schade.

Probleem 1: “Alleen voor de beoogde ontvanger!” (categorie: groot probleem)

Disclaimers melden vaak dat de informatie in de e-mail alleen is bedoeld voor de ‘beoogde ontvanger’. In dit geval is de e-mail verstuurd naar de recruiter zelf, met mij in bcc! Kennelijk stuurt deze recruiter zijn kandidaten naar een hele lijst mensen. Maar geen van hen kan bepalen of ze beoogd waren. Geen van hen weet dus of ze de e-mail überhaupt mogen lezen.

Probleem 2: “Niet doorsturen!” (categorie: groot probleem)

the ostrich, ostrich head, beak, fluff, bird, stupid, grimace, flightless, head, view

Ook verbieden disclaimers vaak het kopiëren of doorsturen van een e-mail. Alleen, ze zeggen er niet bij hoe ze dit verbod gaan handhaven. Eigenlijk vraagt de disclaimer of je alsjeblieft respectvol met de (ongevraagd) toegezonden informatie wilt omgaan. En waarom zou je dat niet doen?

Maar het is nog erger: als je als ontvanger zeker weet dat de e-mail voor jouw collega bedoeld is, dan verbiedt deze disclaimer jou om de e-mail op de juiste plek terecht te laten komen.

Probleem 3: “Houd er rekening mee dat de disclaimer niet klopt!” (categorie: groot probleem)

Als laatste noem ik dat disclaimers vaak zeggen dat er geen enkele garantie is dat de informatie in de e-mail of in de disclaimer correct is. Dus.

Geef een reactie

2 Comments