Werk.nl advies van de kaart

Wat is er aan de hand?

Werk.nl en UWV beschikken over indrukwekkende hoeveelheden waardevolle gegevens. Een fraaie uitwerking daarvan is de beroepenkaart

Als je werkt zoekt, dan kunnen de gegevens op de beroepenkaart informatief zijn. Maak er vooral gebruik van.

Maar wees ook kritisch. Werk.nl toont namelijk glashelder aan wat de meest gemaakt fout is op de digitale arbeidsmarkt: conclusies trekken zonder onderbouwing.

Hoe zit het precies

Een arbeidsmarktkans berekenen; iedereen doet het tegenwoordig. Maar vaak is het advies volstrekt onvoldoende onderbouwd. De data zijn er vaak gewoon niet, ook als ze er wel líjken te zijn. De beroepenkaart toont dit haarfijn aan.

Terwijl de regel zou moeten zijn: Geef geen advies als er onvoldoende data zijn om het advies te onderbouwen. Want als je dat wel doet, dan stuur je kwetsbare mensen het bos in.

Neem nu kattengedagsbegeleider:

Ik kende dit beroep nog niet. Werk.nl wel:

Duidelijk. Kennelijk kan de maatschappij niet zonder. Maar wat als je wilt overstappen naar een ander beroep? De beroepenkaart geeft advies over alternatieve beroepen.

Hier is geen chocolade van te maken. Dit lijkt een willekeurige lijst.

Ook de opleiding roept vragen op:

Wat nemen we ervan mee?

De beroepenkaart is een goed instrument dat mensen voorziet van realistische handelingsperspectieven.

Maar door geen bodem te leggen in de kwantiteit van de onderliggende gegevens en door geen disclaimer op te nemen is het ook soms een slecht instrument dat mensen het bos in stuurt.

De meest gemaakte fout in vrijwel alle digitale arbeidsmarktoplossingen is: adviezen geven zonder de data ’to back it up’.

Werk.nl, geef het goede voorbeeld, werp een datakwaliteitsdrempel op. Hiermee voorkom je verkeerde adviezen.

Geef een reactie