ABU: nog altijd dalend, maar minder hard

Logotype ABUVerleden week dinsdag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 10. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 10 daalde het aantal uren met 12% en de omzet daalde met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een daling van 12% is wederom minder dan in voorgaande periodes, en dat is goed nieuws. Slecht nieuws is dat een daling van 12% gewoon nog heel veel is. Denk maar even aan een krimp van 12% op je salaris… Daar word je niet blij van toch, toch?

In september ging het vacaturevolume (volgens Jobfeed) nog met een kleine 8% onderuit; de 12% krimp van het aantal uitzenduren is behoorlijk forser. Dit is overigens een beeld dat we over de gehele Covid-19 periode herkennen.In september daalde de werkloosheid (volgens de ILO definitie) licht (van 4,6% naar 4,4%) na een maandenlange stijging (2,9% in februari tot 4,6 in augustus). De diverse benaderingen van de stand van de arbeidsmarkt laten dus bepaald geen homogeen beeld zien. En dat is verwarrend te noemen

Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2018 t/m 2020 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

We hebben ondertussen 26 periodes van krimp achter de rug en daarmee hebben we de ‘mijlpaal’ van twee jaar onafgebroken krimp bereikt. En ik ben bang dat we nog behoorlijk periodes van krimp zullen krijgen; zeker als je kijkt naar de nog niet ingecalculeerde gevolgen van de tweede golf van de pandemie. En dar zorgt ervoor dat we in een ongeëvenaarde periode van krimp zitten en het maar de vraag zal zijn hoeveel uitzenders deze situatie weten te overleven.

Trendlijn
Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn zit nog altijd in een vrije val hoewel er geen sprake meer lijkt te zijn van terminal velocity. Maar we beginnen de indexwaarde van 80 toch wel heel dicht te naderen en dat is toch wel een zorgwekkend laag niveau. In het belang van de uitzendbranche hoop je toch op een spoedige kentering van de trend.We gaan richting het niveau van de financiële crisis en daar wil toch echt niemand aan herinnerd worden.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten wederom een krimp zien, waarbij de sector Administratief met 15% krimpt,  de sector Industrie  met –7% en de sector Techniek met –29%. Dat zijn wederom enorme krimpcijfers en dus kunnen we wederom sterk dalende trendlijnen verwachten.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Is er nog iemand aan het werk binnen de sector Administratief? De trendlijn duikt steil naar beneden en heeft de grenswaarde van 60 al in beeld. Deze sector heeft natuurlijk al enorm te lijden gehad van de financiële crisis en was daarvan maar zeer beperkt hersteld. Ondertussen staat de sector zelfs onder het laagste niveau dat tijdens de financiële crisis werd bereikt.Gelukkig vlakt de daling iets af, maar dan nog…

De sector Techniek laat ook een, zij het minuscule, verandering zien in de richting van trendlijn. Dit is overigens de trendlijn die de meeste gelijkenis vertoont met terminal velocity. Als een kanonskogel richting de aarde.

En dan is daar de sector Industrie. Waar tot voor enkele periodes geleden de sectoren Industrie en Techniek broederlijk optrokken is ondertussen een duidelijke tweedeling zichtbaar. En die tweedeling valt sterk in het voordeel van de sector Industrie uit. Als enige van de drie sectoren is deze sector in krimpcijfer voor de afgelopen periode onder de –10% gebleven (-7%). De grens van 90 is ondertussen geslecht, maar laten we hopen dat het niet veel erger wordt.

De tweede golf van de pandemie heeft zich nog niet geopenbaard in de cijfers, en ook in periode 11 zal dat nog maar ten dele zichtbaar worden. Maar met de huidige gang van zaken kan ik me nauwelijks voorstellen hoeveel erger het kan worden in de tweede golf.

Tot over vier weken.

Geef een reactie