De grote uitzenders vergeleken: Q3 2020

Financiële resultaten uitzendreuzenWe hebben (ruim) negen maanden achter de rug in 2020 en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een achteruitblik op basis van de cijfers van de drie grootste uitzenders die onze aardbol rijk is: Randstad, Adecco en Manpower.Ja, de uitzenders staan op volgorde, en Randstad ligt duidelijk op kop!

Voor uitzenders is 2020 natuurlijk een rampjaar met een zeer forse instorting van de vraag naar tijdelijke arbeidscapaciteit. En hoewel ze hier alledrie mee te maken hebben is het resultaat opvallend divers.Los van een vergelijkbare en negatieve ontwikkeling van de bruto omzet.

En dan nu enige details…

Verandering bruto omzet
Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. En dat levert het volgende plaatje op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2020

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2020

Het is niet ingewikkeld om de klif te herkennen waar alledrie de uitzenders vanaf gevallen zijn. Het tweede kwartaal van 2020 zal het liefst vergeten worden. Maar mag ik ook nog even je aandacht voorde dominante positie van Randstad? Die heeft zich in de achterliggende jaren aanzienlijk beter ontwikkeld als het om de bruto omzet gaat. In het verre achterveld strijden Adecco en Manpower wie het het minst slecht doet…

Verandering brutomarge
Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2020

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2020

Een duidelijk ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Met Adecco als winnaar aangezien deze uitzendreus als enige boven het niveau van vóór de financiële crisis is uitgekomen. Zelfs covid kan de ontwikkeling van de brutomarge niet remmen. Chapeau!

Randstad zit in de vleesch noch visch categorie; zou deze uitzender haar extra omzet hebben verworven door in te leveren op de marge? Niet onmogelijk en zeker niet ongebruikelijk in uitzendland

Maar Manpower is zo te zien een Deathpool kandidaat, hoewel het bedrijf natuurlijk in de categorie too big to fail valt. Wat een dramatische ontwikkeling laat dit bedrijf zien. En nog belangrijker; hoe keer je deze trend om? Je mag er toch vanuit gaan dat het bedrijf met man en macht heeft geprobeerd het tij te keren, maar alle maatregelen hebben tot dusverre niet tot een zichtbaar resultaat geleid.

Manpower: voortschrijdende gemiddelde brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2020

Manpower: voortschrijdende gemiddelde brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q3 2020

Het einde van de financiële crisis heeft tot een nauwelijks waarneembare stijging van de brutomarge geleid en sindsdien to een versnelde daling. Een min of meer onafgebroken daling van de brutomarge over een periode van13 jaar. Schokkend!

Brutomarges

Om niet geheel in mineur af te sluiten ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q3 2020

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q3 2020

Het verhaal Manpower is bekend, we zien Adecco en Randstad in een innige omstrengeling in hun pogingen om op dit vlak de eerste te worden. Na een dominantie van Randstad in de achterliggende jaren lijkt het erop dat Adecco in Q4 van 2020 weleens de eerste positie kan gaan overnemen,

Wordt vervolgd.

Geef een reactie