Werkloosheid in oktober 2020 daalt naar 4,3%

Helaas heeft het CBS nog altijd geen update geleverd voor de werkloosheidscijfers volgens de nationale definitie. En daarom zit er niets anders op dan voortaan de ILO-cijfers te gaan hanteren; waardoor er geen ondergrens is aan het aantal uur dat iemand werkt. Met als gevolg dat allerlei kleine baantjes meegeteld worden waarmee, ten opzichte van de nationale definitie, een te rooskleurig beeld van de werkgelegenheid wordt geboden. Het zij zo.

Een jaar geleden stond de werkloosheid op 3,5% (oktober 2019). En voorafgaand aan de Covid pandemie zakte de werkloosheid zelfs nog onder de 3%-grens (2,9% in februari en maart van 2020). Maar in het voorjaar van 2020 veranderde alles en vanaf dat moment steeg de werkloosheid tot boven de 4%.

Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – oktober 2020. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – oktober 2020. Bron: CBS, ILO-definitie

Waar we een paar maanden geleden nog een werkloosheid van minder dan 3% konden bijschrijven (2,9%, februari en maart) is de werkloosheid ondertussen scherp gestegen tot boven de 4%. Met als laatste wapenfeit een daling in de laatste twee maanden. Alsof je in een achtbaan zit…

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.

Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – oktober 2020. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – oktober 2020. Bron: CBS, ILO-definitie

Hier is de snelle stijging van de werkloosheid meer geprononceerd, vanaf april stijgt de werkloosheid van 6,3% naar 11,3% in een tijdsbestek van slechts 5 maanden. Covid en jongeren mixed niet zo lekker, zoveel is duidelijk. Horecabanen en überhaupt flexbanen zijn de eerste banen die geschrapt werden. En laten dat nou net overwegen jongeren zijn die dit soort banen invullen.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – oktober 2020. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – oktober 2020. Bron: CBS, ILO-definitie

Ook hier een duidelijke omkering in de trend maar veel minder dramatisch dan bij de jongeren. Van 2,7% naar 3,9% is een ferme stijging van de werkloosheid maar deze staat niet in verhouding tot de stijging van 5 procentpunten bij het jongste deel van de beroepsbevolking.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – januari 2020. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – januari 2020. Bron: CBS, ILO-definitie

De werkloosheid van de grijze duiven in ons land tart elk voorstellingsvermogen. In februari en maart van dit jaar tikt de trendlijn de 1,9% aan. Dat is onvoorstelbaar laag ook al heb ik geen vergelijkingsmateriaal uit ons omringende landen om het een beetje in perspectief te plaatsen. 1,9%…


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de nationale definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – januari 2020, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Wat meteen opvalt is dat de momenten van stijgen en dalen van de trendlijnen per leeftijdsgroep verschilt op een vrijwel consequente manier. De werkloosheid daalt het eerst bij 15 – 25-jarigen, dan bij de middelste leeftijdsgroep en dan bij de 45 – 65-jarigen. Omgekeerd stijgt de werkloosheid als eerste bij de jongeren, dan bij de 25 – 45-jarigen en dan bij de grijze duiven. Net als in de echte wereld zijn de jongeren de early adopters en de grijze duiven de laggards.

Wat dit patroon interessant maakt, is het gebruik ervan om de toekomst te duiden. We zien een omkering van de trendlijn bij zowel de jongeren als de 25 – 45-jarigen (waarbij dit keer de jongeren niet als eerste maar als tweede omkeren).

Zowel de jongeren als de middengroep stijgen weer snel, terwijl de grijze duiven net de kaap van laagste werkloosheid hebben gekeerd. Histoire se répète…

Geef een reactie