ABU eindigt 2020 in stijl

Logotype ABUVandaag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 13. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 13 daalde het aantal uren met 4% en steeg de omzet met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een daling van 4% is net iets slechter dan periode 12, waar een daling van 3% werd genoteerd. Maar weer een stuk beter dan alle voorgaande periodes van 2020, waar vrijwel uitsluitend negatieve resultaten in de dubbele cijfers werden genoteerd.

In december is het vacaturevolume aanzienlijk gegroeid ten opzichte van november terwijl de werkloosheid is gekrompen tot 3,7%. En daarmee lijken deze drie indicatoren een behoorlijk eensluidend beeld te geven. Er is reden tot hoop, zelfs temidden van een pandemie, avondklok en rellen. Het lijkt wel of de arbeidsmarkt immuun is voor alle negatieve sentimenten.

Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2018 t/m 2020 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

We hebben ondertussen 27periodes van krimp achter de rug en dat is meer dan 2 jaar krimp. De laatste plus was van periode 8 2018, en dat is echt heel lang geleden. Maar misschien krijgen we in de laatste periode van 2020 een positieve verrassing Ik ben in ieder geval maar aan het duimen geslagen. Alle beetjes helpen.

Trendlijn
Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn laat een ferme knik zien, waarmee een periode van een vrije val lijkt te worden beëindigd en er even adem kan worden gehaald. De grenswaarde van 80 lijkt hiermee ook verder weg, maar laten we niet te vroeg gaan juichen. Iets met een huid en een beer en zo…Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er in diverse uitzendkantoren voorzichtig met een glas alcoholvrije champagne wordt geproost. Een financiële crisis scenario is even niet meer een directe realiteit..

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief stijgt(!) met 2%, de sector Industrie  krimpt met 1% en de sector Techniek met –29%. Hoe divers kan het worden?.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief laat een primordiale hockeystick zien aan het einde van de trendlijn. De weg omhoog is ingezet! Maar voordat we in gezang gaan uitbarsten is het goed er op te wijzen dat het huidige niveau wel dramatisch laag is, met een indexwaarde ruim onder de 70, slechter dan tijdens de financiële crisis. Maar er is reden tot hoop met dit omhooglopende bochtje van de trendlijn.

De trendlijn van de sector Techniek gaat nog altijd met terminal velocity richting alsmaar lagere waarden. De trendlijn is ondertussen door de indexgrens van 80 geschoten, op weg naar de grens van 70. Voor iedereen in de sector Techniek moeten we maar collectief een kaarsje branden.

En dan is daar de sector Industrie. Die heeft geruime tijd geleden keihard aan de rem getrokken en hovert nu rond de indexgrens van 100. Een bijzonder knappe prestatie waar de twee andere sectoren slechts jaloers naar kunnen kijken. Van grote afstand…

Waar tot voor enkele periodes geleden de sectoren Industrie en Techniek broederlijk optrokken is ondertussen een duidelijke tweedeling zichtbaar. En die tweedeling valt sterk in het voordeel van de sector Industrie uit. Deze sector lijkt redelijk onaangedaan door de pandemie, althans tot op dit moment. En laten we hopen dat dat zo blijft, anders wordt het wel een heel sombere kerst voor de grote uitzenders.

Wat gaat de eerste periode van 2021 brengen? Blijven Industrie en Administratie in hovermodus of laten ze misschien wel een stijging zien? Gaat de sector Techniek nog steeds met de snelheid van het licht richting de trendlijn van de sector Administratie? Ik vind de spanning nu al om te snijden maar ik moet nog vier weken wachten. Bummer.

Geef een reactie