Breaking news: vacatures in de maand januari 2021

UitgelatenWe beginnen het nieuwe jaar met een prima resultaat, want het vacaturevolume is in januari 2021 geëindigd op bijna 287,000 vacatures (Jobfeed). En dat is vrijwel gelijk aan het aantal vacatures in januari 2020, vóór het uitbreken van de pandemie.

Als dit een indicator is van hoe 2021 zich wil laten zien dan kunnen we nog veel verrassingen tegemoet zien. Maar een waarschuwend vingertje is hier natuurlijk wel op haar plaats. We zijn nog niet van deze pandemie af; sterker nog, we laten een droef makend slecht vaccinatiecijfer zien. En om onze economie weer aan te zwengelen hebben we toch echt een overgrote meerderheid gevaccineerde landgenoten nodig. En een nog altijd ademende economie, dankzij een zeer fors Eurovaccin.

Vacaturevolume in januari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand januari sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in januari, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in januari, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

De maanden januari in 2020 en 2021 steken met kop en schouders boven alle andere maanden januari sinds 2008 uit. Waarbij januari 2020 net boven januari 2021 uitsteekt. En laten we eerlijk wezen, bijna 290.000 vacatures in de maand januari is natuurlijk een enorme hoeveelheid. Nog geen tien jaar geleden bleef de teller nog ruim onder de 100.000 steken in een januarimaand. Maar ja toen zaten we ook wel in een behoorlijk negatieve martksituatie, met een hoge werkloosheid.

Voor de volledigheid en consistentie van deze maandelijkse reeks ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

Altijd een beetje saai, zo aan het begin van het jaar, met nog maar één kolom in het nieuwe jaar. Maar goed, een paar maanden doorbijten moet deze grafiek al een stuk interessanter maken. Even geduld nog.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van januari 2021 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Kijk eens aan; het lijkt er zomaar op dat de trendlijn een plateau heeft bereikt. Waar doemdenkers zoals ondergetekende een op covid geïnspireerde recessie in het verschiet zagen doe de trendlijn van het vacaturevolume daar in het geheel niet in mee. Natuurlijk is er een dip te zien sinds maart van vorig jaar, maar die dip is lang niet zo diep als ik had verwacht. En wat nog meer is, de dip is alweer voorbij een de trendlijn schuifelt voor op een plateau van rond de 230.000 vacatures. Een formidabel aantal.

Wat gaat de toekomst brengen? Goeie vraag! Ik heb natuurlijk geen enkel idee, maar als je maandelijks dit soort stukjes schrijft moet je op zijn minst de indruk wekken er iets van te snappen, inclusief de toekomst. En dus zeg ik, tegen het advies van mijn juristen in, dat ik in de komende maanden een krimp van het vacaturevolume verwacht. Wat weer het gevolg is van het omvallen van kleinere en middelgrote bedrijven die ondanks steun van de overheid (of door het volledig ontbreken ervan) het hoofd niet langer boven water kunnen houden.

Tot volgende maand

Geef een reactie