ABU: een nieuw jaar, een nieuwe trend

Logotype ABUVandaag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 1 van 2021. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 1, van 4 tot en met 31 januari, steeg het aantal uren met 12% en steeg de omzet met 16% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Waattt? Na 27 periodes van onafgebroken krimp is er in het nieuwe jaar pardoes een stijing te melden?? En niet zomaar een stijging, maar een stijging van 12%! Wat je doet afvragen of de ABU aan de verboden middelen zit. Het kan toch haast niet anders?

Volgens de ABU wel, want ze geeft de volgende verklaring voor de omkering van de cijfers:

In 2020 was week 1 nog een vakantieweek, dit jaar was er sprake van een volledige werkweek.

Daarnaast waren de cijfers in de eerste periode van vorig jaar zeer negatief.

Tot slot is er een correctie op werkbare dagen toegepast om te kunnen vergelijken met vorig jaar.

En daarnaast was er ook nog een toename van de vraag. Dus…Ik heb bijna zin om een fraaie complottheorie te bedenken, maar dat is de laatste tijd wat al te modieus geworden.

Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

We hebben ondertussen 27periodes van krimp achter de rug en dat is meer dan 2 jaar krimp. De laatste plus was van periode 8 2018, en dat is echt heel lang geleden. Maar de eerste plus in meer dan 2 jaar is meteen maar even een plus op steroïden, +12%. Dat is geen dagelijkse kost voor de trouwe schare ABU watchers dus staan we hier collectief de kale schedel te krabben. Gelukkig is de verklaring van de ABU met betrekking tot de werkweek in 2021 die een vakantieweek in 2020 was  naar mijn idee meer dan afdoende om het verschil te verklaren..Er is hier niets te zien, ook al zal die groene pilaar niet meer weggaan.

Trendlijn
Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volg.ende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn laat een ferme knik zien, waarmee een periode van een vrije val lijkt te worden beëindigd en er even adem kan worden gehaald. De grenswaarde van 80 lijkt hiermee ook verder weg. Gelukkig maar, het was echt een doemscenario geweest als we deze grens hadden aangetikt.

Ontwikkelingen per sector
De stijgingen vliegen je om de oren:

Administratief 29%

Industrie +3%

Techniek +8%

Waarbij de sector Administratief natuurlijk het meest tot de verbeelding spreekt. Of tot de verbijstering, afhankelijk van je voorkeur.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief laat een volgroeiede hockeystick zien aan het einde van de trendlijn. De weg omhoog lijkt te zijn gevonden. Maar what goes up must come down, en zo gewonnen – zo geronnen zijn niet zonder reden gevleugelde uitspraken geworden. Dus als je het niet rg vind wacht ik nog even met juichen. Overigens is het huidige niveau dramatisch laag, met een indexwaarde ruim onder de 70, slechter dan tijdens de financiële crisis. Maar er is reden tot hoop met dit omhooglopende bochtje van de trendlijn.

De trendlijn van de sector Techniek Is plotseling tot stilstand gekomen; iemand heeft met de remparachutes lopen spelen. Met als gevolg dat de trendlijn weer stijgt; in een volledige omkering van de trend.

En dan is daar de sector Industrie. Deze sector deed het al goed voor de publicatie van de nieuwste cijfers van de ABU en zij doet het nog steeds goed; dobberend rond een indexwaarde van 100. Lekker hoor!

Wordt vervolgd!

Geef een reactie