De grote uitzenders vergeleken: Q4 2020

Financiële resultaten uitzendreuzenWe hebben 2020 volledig achter ons liggen en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een achteruitblik op basis van de cijfers van de drie grootste uitzenders die onze aardbol rijk is: Randstad, Adecco en Manpower.Ja, de uitzenders staan op volgorde, en Randstad ligt duidelijk op kop!

Voor uitzenders is 2020 een onverkort rampjaar gebleken. Waar de verwoesting van de financiële crisis eindelijk vergeten en vergeten was kwam er plotseling een ietepieterig kriebel’diertje’ de boel verstieren. En hoe. Hoewel ze hier alledrie mee te maken hebben is het resultaat uiteenlopend.Los van een vergelijkbare en negatieve ontwikkeling van de bruto omzet.Want daar hebben ze natuurlijk alledrie mee te maken gehad.

En dan nu enige details…

Verandering bruto omzet
Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. En dat levert het volgende plaatje op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2020

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2020

Het is niet ingewikkeld om de klif te herkennen waar alledrie de uitzenders vanaf gevallen zijn. Het tweede kwartaal van 2020 zal het liefst vergeten worden. Maar mag ik ook nog even je aandacht voor de dominante positie van Randstad? Die heeft zich na de financiële crisis aanzienlijk beter ontwikkeld als het om de bruto omzet gaat. In het verre achterveld kibbelen Adecco en Manpower wie de tweede plek mag bezetten…

 

Verandering brutomarge
Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2020

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2020

Een duidelijk ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Met Adecco als eclatante winnaar aangezien deze uitzendreus als enige boven het niveau van vóór de financiële crisis is uitgekomen. En Adecco is ook de enige die met haar brutomarge boven het niveau van vóór de financiële crisis uitkomt.

Randstad laat de impact van de pandemie op de brutomarge zien, zij het met enige vertraging. Hoe dan ook, de brutomarge zit niet alleen fors onder het niveau van Adecco, het is ook nog eens fors negatief ten opzichte van de brutomarge van vóór de financiële crisis.

Manpower
Maar Manpower is wat betreft de ontwikkeling van de brutomarge een onvervalste Deathpool kandidaat, hoewel het bedrijf natuurlijk in de categorie too big to fail valt. Wat een dramatische ontwikkeling laat dit bedrijf zien. En nog belangrijker; hoe keer je deze trend om? Je mag er toch vanuit gaan dat het bedrijf met man en macht heeft geprobeerd het tij te keren, maar alle maatregelen hebben tot dusverre niet tot een zichtbaar beter resultaat geleid.

Manpower: voortschrijdende gemiddelde brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2020

Manpower: voortschrijdende gemiddelde brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q4 2020

Het einde van de financiële crisis heeft tot een nauwelijks waarneembare stijging van de brutomarge geleid en sindsdien to een versnelde daling. Een min of meer onafgebroken daling van de brutomarge over een periode van13 jaar. Schokkend!

 

Brutomarges

Om niet geheel in mineur af te sluiten ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q4 2020

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q4 2020

Het verhaal Manpower is bekend, we zien Adecco en Randstad in een innige omstrengeling in hun pogingen om op dit vlak de eerste te worden. Na een dominantie van Randstad in de achterliggende jaren heeft Adecco in Q4 van 2020 de eerste positie weer eens overgenomen. Een interessante tweestrijd,

Over Manpower wil ik verder niets meer zeggen anders dan: kom op Manpower, je kan het!

Wordt vervolgd.

Geef een reactie