Qoves: grrriezelige assessment voor gezichten

imageHeeft HireVue net afstand gedaan van haar AI gimmicks in het beoordelen van sollicitanten via een online interview, staat er al een nieuwe creepy tool te trappelen om via machine learning een oordeel te vormen over ons gezicht. Enter: Qoves.

Qoves omschrijft zichzelf als volgt:

QOVES is an aesthetics consultant dedicated to answering the age-old question of what makes a face attractive through modern science and Photoshop.

Ik heb mezelf die vraag nooit gesteld, maar daar is misschien een reden voor…

Qoves noemt haar ML toepassing de Qoves Facial Assessment Tool:

Qoves Facial Assessment Tool

Oke, ik hoef alleen maar een foto van mezelf te vinden en ik ben good to go.

Tijd om het maar eens te gaan proberen. Uit de krochten van mijn computer weet ik een foto op de duikelen die acceptabel is (afgezien van een vleugje Duck face) en niet al te lang geleden (< 10 jaar…).. Ik upload de foto in de weinig realistische hoop om eindelijk, eindelijk ontdekt te worden om na enkele seconden geconfronteerd te worden met de kille werkelijkheid. Dankzij Qoves:

Qoves testresultaat

Ter linkerzijde mijn foto, in het midden… ja, wat betekenen die andere gezichten eigenlijk? en aan de rechterzijde mijn gezicht (althans bepaalde features) in cijfers. Die cijfers zijn het resultaat van het machine learning algoritme, waarover later mee. Eerst de cijfertjes:

Qoves, testresultaat, detail

Aan de linkerkant een rijtje tekortkomingen (echte ego booster) en aan de rechterkant de waarschijnlijkheid dat ik deze tekortkoming bezit. En met uitzondering van de Nasojugal Fat Pad (ik heb overal vet, maar blijkbaar niet tussen neus en jukbeen…) en de Crow’s Feet Wrinkels (om deze te verhullen draag ik een bril) scoor ik ruim boven de 90%. Quasimodo is er een prins bij vergeleken.

En die trieste constatering is precies vaan Qoves naar op zoek is. Gekwetste ego’s die hun cijfer (ver) onder de 90% willen drukken voordat ze weer naar buiten durven. Het business model is blijkbaar gericht op het pushen van middelen en behandelingen.

In mijn speurtocht naar de werking van Qoves kwam ik dit tegen op de site

Qoves, uitleg algoritme

Mooi dat Qove inclusief probeert te zijn, maar waar ik me zorgen over maak dat ze gebruik maakt van computer gegenereerde gezichten. Geen mens, maar een plaatje van een mens. Introduceer je daarmee juist niet weer een nieuwe bias?

Slotopmerking
Ik sluit af met de hoop dat dit soort toepassingen nooit binnen het recruitment proces vaste grond onder de voeten gaan krijgen. Los van ethische en privacy zorgen is het een bijzonder zorgwekkend idee dat een toepassing de eindeloze verscheidenheid aan menselijke gezicht reduceert tot een stapeltje cijfers en adviezen om de cijfers te verbeteren. Homogeniseren van ons gelaat, brrr…

Zo en nu ga ik even een ondoorzichtige imkerhoed kopen.

Geef een reactie