ABU: was de vreugde slechts van korte duur?

Logotype ABUVandaag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 2 van 2021, met daarbij de volgende uitleg:

In periode 2, van 1 tot en met 28 februari, steeg het aantal uren met 6% en steeg de omzet met 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Jawel, we hebben er een tweede periode van stijging bij; 2021 is voor wat betreft de grote uitzenders positief begonnen. Overigens is die stijging van 6% slechts de helft van het resultaat in periode 1. Maar laten we in deze periode van gloom & doom liever blij zijn met wat we hebben dan er meesmuilend over te doen. En bedenk dan ook nog eens even dat we een bijzonder lage werkloosheid noteren (3,6% in februari). De arbeidsmarkt is in tiptop conditie…


Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

We hebben ondertussen 27periodes van krimp achter de rug en dat is meer dan 2 jaar krimp. De voorlaatste plus was van periode 8 2018, en dat is echt heel lang geleden. En nu is het dus twee keer achter elkaar raak; periode 1 en periode 2 van 2021 laten groei zien in het aantal uitzenduren. Fantastisch! Maar natuurlijk ook merkwaardig. DE uitendsector krijgt de eerste klappen in een economische neergang, maar nu doen we net over geen zwaartekracht is en zweven we omhoog.

En dat is wat een slordige 60 miljard euro voor een land kunnen doen. De belangrijkste vraag is: wanneer krijgen we de rekening gepresenteerd? Want die gaat een keer komen, en het zal waarschijnlijk niet al te lang meer duren. En wat gaat dat betekenen voor de ABU-cijfers en voor de werkloosheid. Eerlijk gezegd wil ik hier liever niet aan denken. Eerst maar eens een vaccinatie halen, zelfs al is het AstraZeneca

Trendlijn
Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn lis weer aan een traject naar boven begonnen, maar dat is natuurlijk niet verwonderlijk na fraaie cijfers van de afgelopen twee periodes. Go, go, go richting de grenswaarde van 90 en zover mogelijk weg van de lagere regionen. Buffer opbouwen voor het geval andere tijden aanbreken.

Ontwikkelingen per sector

De sector Administratief is in periode 2 met 21% gegroeid, Industrie met een magere 1% en Techniek is weer gekrompen, dit keer met 20%.Met andere woorden; die 6% groei van de grote uitzendbureaus is volledig te danken aan groei van de sector Administratief. En zouden dat mensen in die de call centers van de GGD bemensen? Het zou me niets verbazen.Moeten we dit als positief zien van de pandemie? Als het al positief is, dan is dat hooguit voor de korte termijn. Tenslotte is straks iedereen gevaccineerd en dan is er geen call center meer nodig.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is in volledige herstelmodus geschoten. Mooi om te zien maar natuurlijk niet houdbaar op de langere termijn. Niet alleen zijn de pandemie gerelateerde banen op een gegeven moment niet meer nodig, maar de sector is in krimp. En dat zal op termijn wel weer duidelijk worden.het einde van de trendlijn. De weg omhoog lijkt te zijn gevonden. .

De trendlijn van de sector Techniek Is na een korte schok haar weg naar beneden weer aan het vervolgen; business as usual is hier ingetreden.

En dan is daar de sector Industrie. Deze sector lijkt zichzelf te hebben geparkeerd op de grenswaarde van 100, in afwachting van nadere instructies.

Wordt vervolgd!

Geef een reactie