Werkloosheid in februari 2021 blijft gelijk: 3,6%

Nederlandse vlagIk zit nog altijd te wachten op de CBS cijfers van de werkloosheid volgens de nationale definitie.. Maar ik ben bang dat CBS hier nooit meer mee gaat komen. En daarom zit er niets anders op dan nog altijd de ILO-cijfers te blijven hanteren; waardoor er geen ondergrens is aan het aantal uur dat iemand werkt. Met als gevolg dat allerlei kleine baantjes meegeteld worden waarmee, ten opzichte van de nationale definitie, een te rooskleurig beeld van de werkgelegenheid wordt geboden. Het zij zo.

Een jaar geleden stond de werkloosheid op haar laagste niveau na de financiële crisis: 2,9% (februari 2020). En dit was dus ook de laagste waarde van de werkloosheid voorafgaand aan het uitbreken van de Covid pandemie, beginnend in maart van dat jaar. . Maar de stijging van de Nederlandse werkloosheid als gevolg van de pandemie was slechts beperkt (tot 4,6% in augustus).

Overall
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – februari 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Na de maandenlange afname van de werkloosheid (augustus 2020 – januari 2021) is in februari de werkloosheid op 3,6% blijven staan. Technisch gezien is er zelfs sprake van een geringe stijging van de werkloosheid maar dat is zeer gering (3,61% in januari versus 3,63% in februari). Maar dat is verwaarloosbaar. De vraag is natuurlijk: what’s next? Gaan we weer een stijging van de werkloosheid zien of hervatten we de dalende lijn. Niemand die het weet, ook al zijn er meerdere ideeën te bedenken waarom de werkloosheid zou moeten gaan stijgen dan wel dalen. Maar met een matte kristallen bol kan je niet zo veel. Dus wachten we rustig af.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – februari 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – februari 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De jeugdwerkloosheid is in februari weer eens gestegen, dit keer naar 9,4% en dat nadat in januari de jeugdwerkloosheid juist fors was gedaald naar 9,1%, komend van 9,5% in december 2020.Met andere woorden, de jeugdwerkloosheid schommelt de laatste maanden op en neer, met een forse amplitude.Uit een schommelende trendlijn kan niet zoveel worden opgemaakt en het betekent dan ook dat we voor de jongste groep in onze beroepsbevolking nog zeker een maand geduld moeten oefenen om te zien over er dan wel chocola te maken is van deze trendlijn.


Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – februari 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – februari 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Ook in februari is de werkloosheid uitgekomen op 2,9%. En laat dat percentage eens op de tong rondrollen, 2,9% . . .2,9%. Het is bijna niet te geloven. Bijna de hele beroepsbevolking van dit leeftijdscohort is aan het werk. En dat terwijl verschillende covid-varianten ons het leven zo zuur mogelijk proberen te maken. Ik heb ooit geleerd dat er een soort onderlaag bestaat die wordt veroorzaak door frictie-werkloosheid. En dat dan weer 4% – %% zou bedragen. Maar onze middengroep gaat dar even met 1% – 2% onder. Tijdens een pandemie. Ik ben sprakeloos.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – februari 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – februari 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Dit is mijn leeftijdscohort, dank u, dank u, genoeg loftuitingen. De werkloosheid is in februari uitgekomen op 2,3%; hetzelfde niveau als in januari. Een jaar geleden was het nog 1.9%…

Wat ik voor de groep 25 – 45 jarigen heb gezegd geldt in overtreffende trap voor de groep 45 – 75 jarigen. Het is oprecht verbijsterend dat de werkloosheid op zo’n laag niveau kan uitkomen tijdens een pandemie. Of we zijn gewoon een uitermate nijver volkje die zich niet door een virus uit het veld laat slaan. Ik hou het voorlopig op het laatste.


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de ILO definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – februari 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – februari 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Wat meteen opvalt is dat de momenten van stijgen en dalen van de trendlijnen per leeftijdsgroep verschilt op een vrijwel consequente manier. De werkloosheid daalt het eerst bij 15 – 25-jarigen, dan bij de middelste leeftijdsgroep en dan bij de 45 – 65-jarigen. Omgekeerd stijgt de werkloosheid als eerste bij de jongeren, dan bij de 25 – 45-jarigen en dan bij de grijze duiven. Net als in de echte wereld zijn de jongeren de early adopters en de grijze duiven de laggards.

Wat dit patroon interessant maakt, is het gebruik ervan om de toekomst te duiden. We zien een omkering van de trendlijn bij zowel de jongeren als de 25 – 45-jarigen (waarbij dit keer de jongeren niet als eerste maar als tweede omkeren). En het zal waarschijnlijk nog maar 1 maand duren alvorens de jongeren boven de nullijn gaan uitkomen.

Zowel de jongeren als de middengroep stijgen weer snel, terwijl de grijze duiven net de kaap van laagste werkloosheid hebben gekeerd. Histoire se répète…

Geef een reactie