ABU periode 3: warm, warm, heet!

Logotype ABUVandaag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 3 van 2021, met daarbij de volgende uitleg:

In periode 3 steeg het aantal uren met 14% en steeg de omzet met 13% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Driemaal is scheepsrecht, en dat geldt ook voor de grote uitzenders. In periode 3 is het aantal uren gestegen, met 14% maar liefst. De grote uitzenders volgen het jubelgala dat de arbeidsmarkt tegenwoordig is, zeker tegen de achtergrond van een nog altijd verder uitdijende pandemie. Ik snap er niets van, maar ik ben dan ook geen econoom of statisticus. Mijn boerenverstand zegt mij om de luiken te sluiten, de beesten op stal te zetten en zandzakken voor de deuren te leggen. Nederland feest ondertussen, al dan niet legaal, vrolijk door.

Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

Het jaar 2021 is tot dusverre een prachtjaar en de uitzenders buitelen over elkaar heen om die schaarse talenten bij elkaar weg te plukken (want op straat zijn ze allang niet meer te vinden). Het is een drukte van belang in ons nijvere landje. Alleen… voor hoelang? Voor het opvangen van de gevolgen van de pandemie heeft onze regering vele miljarden steun in het bedrijfsleven gepompt en dat geld moet eens worden terugbetaald. En wat dan?

Hoe dan ook, als dat moment komt gaan we dat direct in de cijfers van de uitzendsector zien. En misschien wel versterkt. Want niet alleen hebben de klanten van de uitzenders minder geld om te besteden, ook de uitzenders zullen leningen moeten terugbetalen aan de overheid. Een double whammy. Maar al dit gesomber is niets voor RecruitmentMatters. Laat ons feesten!

Trendlijn
Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn is ondertussen fluks op weg naar boven, richting de grenswaarde van 90. Het gaat nog wel een periode of 2 tot 3 duren voordat we daar zijn, vooropgesteld dat de groei zich handhaaft.

Ontwikkelingen per sector

De sector Administratief is in periode 3 met 30% (!) gegroeid, Industrie met 9% en Techniek is weer gekrompen, dit keer met 9%.Met andere woorden; die 14% groei van de grote uitzendbureaus is volledig te danken aan groei van de sectoren Administratief en Industrie. Voor de sector Administratie kan ik me nog voorstellen dat de call centers van de GGD bemenst moeten worden. Maar de sector Industrie?

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is door grenswaarde van 70 geschoten, op weg naar hogere plateaus. En weg van Hades, zo ver weg als mogelijk!.Het is overigens bijzonder om te zien dat een ten dode opgeschreven sector als Administratie plotseling kan opveren in een overigens sombere tijd dankzij de pandemie. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat deze situatie blijft bestaan, hoe spijtig ook voor deze uitzendsector. .

De trendlijn van de sector Techniek Is na een korte schok haar weg naar beneden weer aan het vervolgen; business as usual is hier ingetreden.

En dan is daar de sector Industrie. Deze sector schiet plotseling omhoog, weg van de grenswaard van 100. Wat is hier aan de hand? Of maakt de industrie soms de call centers van de GGD’s?.

Wordt vervolgd!

Geef een reactie