Werkloosheid daalt in maart 2021 naar: 3,5%

Nederlandse vlagIk zit nog altijd te wachten op de CBS cijfers van de werkloosheid volgens de nationale definitie.. Maar ik ben bang dat CBS hier nooit meer mee gaat komen. En daarom zit er niets anders op dan de ILO-cijfers te blijven hanteren; waardoor er geen ondergrens is aan het aantal uur dat iemand werkt. Met als gevolg dat allerlei kleine baantjes meegeteld worden waarmee (ten opzichte van de nationale definitie) een te rooskleurig beeld van de werkgelegenheid wordt geboden. Het zij zo. Ik ben de enige klager dus verder wordt het niet belangrijk gevonden.

Een jaar geleden stond de werkloosheid op haar laagste niveau na de financiële crisis: 2,9% (maart 2020). En dit was dus ook de laagste waarde van de werkloosheid voorafgaand aan het uitbreken van de Covid pandemie, in maart van dat jaar. De impact van de pandemie blijkt als eerste in april 2020 Maar uiteindelijke blijkt de stijging van de Nederlandse werkloosheid als gevolg van de pandemie beperkt (tot 4,6% in augustus).

Overall
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – maart 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – maart 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De werkloosheid is in maart 2021 met 0,1% gedaald naar 3,5%. De vraag is natuurlijk: what’s next? Gaan we weer een stijging van de werkloosheid zien of vervolgen we de dalende lijn. Niemand die het weet, ook al zijn er meerdere ideeën te bedenken waarom de werkloosheid zou moeten gaan stijgen dan wel dalen. Maar met een matte kristallen bol kan je niet zo veel. Dus wachten we rustig af.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – maart 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – maart 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De jeugdwerkloosheid is in maart weer fors gedaald, van 9,4% in februari naar 8,9% in maart. Maar zoals uit de grafiek kan worden opgemaakt is er de laatste maanden een behoorlijke jojo-beweging aan de gang. En de jeugdwerkloosheid is sowieso nogal schokkering.

In tegenstelling tot de overall werkloosheid is de jeugdwerkloosheid nog lang niet in de buurt van het laagste punt van de werkloosheid in februari en maart 2020 (6,3%). Het jongere deel van de beroepsbevolking wordt duidelijk harder geraakt dan de rest van de beroepsbevolking. Gezien de manier waarop de uitzendbureaus zich herstellen zou dit snel ongedaan moeten worden, nog even los van de verruiming van de coronamaatregelen vanaf 28 maart. April zou een mooie maand moeten worden voor de jongeren.


Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – maart 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – maart 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

In maart 2020 stond de werkloosheid op 2,7%. In maart 2021 staat de werkloosheid op 2,8%. In de tussenliggende periode ligt de pandemie piek op 3,9% (juli en augustus 2020). We zijn ondertussen dus weer aanbeland op de ‘normale’ werkloosheid waar het effect van de pandemie volledig uit weggewassen is. Business as usual. Heel opvallend.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – maart 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – maart 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Een jaar geleden stond de teller stil op 1,9% (serieus!) en in maart 2021 blijft de teller steken op 2,2%. Krankzinnig laag. Je kan nauwelijks spreken van enige werkloosheid onder de grijze duiven. Nu is ons arbeidsethos vermaard in de wereld, maar dit is toch wel uitzonderlijk laag. Hoewel… als we de niet-werkende 45 – 75-jarigen in deze vergelijking betrekken dan wordt het beeld toch iets minder rozig. Wat er zijn op dit moment ruim 2,6 miljoen 45 – 75-jarigen die tot die niet-beroepsbevolking horen. En voor de plannenmakers van Nederland: daar zit een potentiele groei van de beroepsbevolking verborgen.


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de ILO definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – maart 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – maart 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Wat meteen opvalt is dat de momenten van stijgen en dalen van de trendlijnen per leeftijdsgroep verschilt op een vrijwel consequente manier. De werkloosheid daalt het eerst bij 15 – 25-jarigen, dan bij de middelste leeftijdsgroep en dan bij de 45 – 65-jarigen. Omgekeerd stijgt de werkloosheid als eerste bij de jongeren, dan bij de 25 – 45-jarigen en dan bij de grijze duiven. Net als in de echte wereld zijn de jongeren de early adopters en de grijze duiven de laggards.

Wat dit patroon interessant maakt, is het gebruik ervan om de toekomst te duiden. We zien een omkering van de trendlijn bij zowel de jongeren als de 25 – 45-jarigen (waarbij dit keer de jongeren niet als eerste maar als tweede omkeren). De jongeren knallen echt omhoog; zou dat door de GGD-callcenters komen? Daar moet ik toch eens naar informeren.

Geef een reactie