De grote uitzenders vergeleken: Q4 2020

Financiële resultaten uitzendreuzenWe hebben het eerste kwartaal van 2021 volledig achter ons liggen en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een achteruitblik op basis van de cijfers van de drie grootste uitzenders die onze aardbol rijk is: Randstad, Adecco en Manpower.Ja, de uitzenders staan op volgorde, en Randstad ligt duidelijk op kop!

Voor uitzenders is het eerste kwartaal, ondanks alle juichende berichten over economisch herstel, een mixed bag gebleken. Manpower (jawel) en Randstad hebben een positieve omzetontwikkeling laten zien, terwijl ten aanzien van de brutomarge Adecco een klinkend kwartaal heeft gedraaid. Een grote variatie aan resultaten dus.

En dan nu enige details…

Verandering bruto omzet
Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. En dat levert het volgende plaatje op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2021

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2021

Dat uitzenders crisisgevoelig zijn blijkt overduidelijk uit bovenstaande grafiek. De financiële crisis en het langdurig herstel, de economische boom die daarna volgende met vervolgens de ineenstorting als gevolg van de pandemie. De omzet van uitzenders laat zich lezen als een spannend genderneutraal boek.

En op de laatste bladzij staat de ontwikkeling van het resultaat in Q1 2021. Waarbij niet alleen de positieve ontwikkeling van Randstad opvalt, maar ook het (nog sterkere) herstel van Manpower. Opvallend genoeg doet Adecco (nog) niet mee. En daarmee wordt het gat tussen Randstad en Adecco groter; Randstad heeft ondertussen een comfortabele buffer en opzichte van Adecco. Daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen.


Verandering brutomarge

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2021

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2021

Een duidelijk ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Adecco was en is de absolute baas als het om de ontwikkeling van de brutomarge gaat. Randstad en Manpower zijn sinds de financiële crisis niet boven de nullijn (de gemiddelde brutomarge in 2007, vóór de financiële crisis) gekomen.In onderstaand staafdiagram (brutomarge Manpower) wordt pijnlijk duidelijk wat dit voor Manpower betekent. Adecco is ook de enige die met haar brutomarge boven het niveau van vóór de financiële crisis uitkomt.

Randstad zit en beetje tussen Adecco en Manpower in, maar heeft wel duidelijk verloren ten opzichte van het niveau van vóór de financiële crisis. En met de richting van de huidige trendlijn gaat daar voorlopig ook geen verandering in komen.

Manpower
Maar Manpower is wat betreft de ontwikkeling van de brutomarge een onvervalste Deathpool kandidaat, hoewel het bedrijf natuurlijk in de categorie too big to fail valt. Wat een dramatische ontwikkeling laat dit bedrijf zien. En nog belangrijker; hoe keer je deze trend om? Je mag er toch vanuit gaan dat het bedrijf met man en macht heeft geprobeerd het tij te keren, maar alle maatregelen hebben tot dusverre niet tot een zichtbaar beter resultaat geleid.

Manpower: voortschrijdende gemiddelde brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2021

Manpower: voortschrijdende gemiddelde brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2021

Het einde van de financiële crisis heeft tot een nauwelijks waarneembare stijging van de brutomarge geleid maar vervolgens is die trend alweer snel teniet gedaan met een versnelde daling.

Een min of meer onafgebroken daling van de brutomarge over een periode van13 jaar. Schokkend!

Brutomarges
Om niet geheel in mineur af te sluiten ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q1 2021

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q1 2021

Manpower heeft zich in het begin van de financiële crisis los gejubeld van de andere twee uitzendreuzen en is ze vervolgens uit het ook verloren. Manpower laat een dalend glijpad zien waarvan je tranen in de ogen krijgt. Hoe gaat Manpower dit omkeren? Of is de vraag: kan Manpower dit nog omkeren. Resultaten uit het verleden laten een overdonderend: Nee! horen, maar misschien vinden er onder de oppervlakte ontwikkelingen plaats die plotseling een positieve impact op omzet en brutomarge gaan hebben.

Randstad en Adecco bevinden zich sinds de financiële crisis in een innige verstrengeling waarbij dan weer en dan weer de andere uitzendreus de boventoon voert. Dit keer is het Adecco die net wat hoger eindigt. Maar in combinatie met de omzetontwikkeling is het Randstad die voor Q1 2021 er met de bokaal vandoor gaat. Gefeliciteerd!

Wordt vervolgd.

Geef een reactie