Skill is een Nederlands woord!

Sommige mensen ergeren zich aan Engelse termen in de Nederlandse taal. In recruitment zijn anglicismen schering en inslag. De betekenis van die vreemde begrippen is vaak mistig. Maar één woord, dat weet bijna niemand, komt gewoon uit het Nederlands: skills.

Voor de goede orde, niet alle woorden komen uit het Nederlands. Ene Johannes Goropius Becanus beweerde dit enige tijd geleden wel:

Becanus meende dat het Nederlands (of het ‘Teutonisch’) de enige taal was die direct van de oertaal afstamde en er nog sterk op leek. Volgens hem was dit de taal die Adam en Eva spraken. Bij de Babylonische spraakverwarring zouden alle talen ontstaan zijn, maar de nakomelingen van Jafet, een van de zonen van Noach die niet had meegebouwd aan de toren van Babel, zouden de oertaal zijn blijven spreken.

Becanus wordt beschouwd als een van de vaders van de vergelijkende taalkunde, maar heeft op dit gebied weinig erkenning gekregen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Goropius_Becanus

Terzake. Skills komt wel uit het Nederlands. Het woord komt van schele. Dit betekent ‘verschil maken’. Denk ook aan de woorden geschil, scheel kijken of schelen.

https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary/MED40677

Wat nemen we ervan mee?

Het lijkt soms of elke Nederlander een eigen betekenis toekent aan het begrip skills. Maar waar we het over eens kunnen zijn is dat het eigenlijk een Nederlands woord is. Op basis van de oorspronkelijke betekenis pleit ik er meteen maar voor om ‘een skill hebben’ eenduidig te definiëren als: ‘verschil kunnen maken’.

Als werk gedaan moet worden en jij kunt het verschil maken, dan heb je dus de juiste skills.

Geef een reactie