ABU periode 4: door het plafond!

Logotype ABUVandaag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 4 van 2021, met daarbij de volgende uitleg:

In periode 4 steeg het aantal uren met 34% en steeg de omzet met 33% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Goedemorgen! Daar komt de ABU me toch met een kanjer van een resultaat!! Een groei van 34% in het aantal uren vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het is dat het nog niet kan, anders was er heel wat afgeknuffeld in Nederland uitzendland.

Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

Toch wel een stuk fraaier dan die Duitse middelvinger tijdens het Songfestival, of niet soms.

Ik heb de verticale as van de grafiek aardig moeten oprekken om deze extreme uitslag te kunnen tonen, maar het is gelukt. De plusjes en minnetjes vallen in het niet bij de uitslag van periode 4.

Voor uitzenders kan 2021 nauwelijks beter zijn begonnen en met alle jubelgeluiden ten aanzien van de economie moet je wel erg stevig in je schoenen staan om niet mee te gaan hossen.

En waarom eigenlijk niet. Ondanks de koudste lente sinds de term global warming is bedacht, lijkt ons land een zonovergoten hoorn des overvloeds. Waarbij we blijkbaar talent alleen nog maar kunnen vinden door op skills te matchen. Maar dat is een onderwerp voor een andere blog (of blogs).

Trendlijn
Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Vorige periode dacht ik nog dat het 2 tot 3 periodes zou duren voordat de trendlijn de grenswaarde van 90 zou doorbreken. Maar in het tempo waarin de trendlijn naar boven beweegt denk ik dat het nog maar één periode zal zijn tot de grenslijn wordt doorsneden, op weg naar hogere waardes.

Ontwikkelingen per sector

De sector Administratief is in periode 4 met 43% (!) gegroeid, Industrie met 28% (!) en Techniek knalt ineens met een groei van 19% waar in de vorige periode nog een –9% werd genoteerd. Dat is me een verschil!

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is door grenswaarde van 70 geschoten, op weg naar hogere plateaus. Het is overigens bijzonder om te zien dat een ten dode opgeschreven sector als Administratie plotseling kan opveren dankzij de pandemie. Het klinkt als een sprookje, en dat is het naar alle waarschijnlijkheid ook het geval. Het is niet denkbeeldig dat bij het afschalen van de GGD call centers er heel wat mensen overbodig dreigen te worden en dat gaan we ongetwijfeld zien in de trendlijn van de sector Administratief. .

De trendlijn van de sector Techniek ziet er wat schokkerig ut, met een klein opwaarts haakje aan het einde. Het is wachten op de volgende periode om te zien of die stijging ook een beetje structureel dreigt te worden..

En dan is daar de sector Industrie. Deze sector schiet plotseling omhoog, weg van de grenswaard van 100. Wat is hier aan de hand? Of maakt de industrie soms de call centers van de GGD’s?.

Wordt vervolgd!

Geef een reactie