Nationale Skills Strategie

Wat is er aan de hand?

De sociaal economische raad zet in op matchen met skills. Dit is niet zonder risico. Matchen en skills zijn glibberige begrippen. Als je met deze begrippen iets tot leven wilt wekken, dan krijg je maar al te vaak resultaten die doen denken aan het monster van Frankenstein. RecruitmentMatters gaat de komende tijd aandacht besteden aan zin en onzin van matchen op skills.

Hoe zit het precies?

We leven in een tijdsgewricht waarin mensen heviger met elkaar van mening verschillen dan ooit. Behalve over één ding. Matchen met skills heeft de toekomst. Daar is iedereen het over eens. In Nederland is het bovendien nog harder nodig dan elders.

In 2017 schreef de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO):

Een opvallende uitkomst van het OESO-onderzoek is dat er in Nederland een grote kloof is tussen de vaardigheden die mensen hebben en de vaardigheden die ze daadwerkelijk gebruiken op de werkvloer. Schleicher: ‘Die kloof is in Nederland het grootst van alle OESO-landen. In andere landen worden skills veel intensiever gebruikt. Er gaat dus veel waardevols verloren, met name in kleinere bedrijven.’

https://www.ser.nl/nl/publicaties/skillspact

Nederlanders hebben dus wel skills, maar ze matchen niet.

In April dit jaar schreef de SER in een inspiratiedocument:

Dit inspiratiedocument levert een bijdrage aan het toewerken naar een gezamenlijke aanpak richting een meer skillsgerichte arbeidsmarkt. Vanuit de Actie-agenda leven lang ontwikkelen, dragen wij de komende tijd graag bij aan het realiseren van deze doorbraak.

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/scholing-ontwikkeling/Brochure-Skillsgerichte-arbeidsmarkt.pdf

Vorige week schreef TNO:

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgen voor een mismatch tussen vraag en aanbod. TNO wil daar, met verschillende projecten, wat aan doen door in te zetten op ‘skills’ (kennis, vaardigheden en eigenschappen) in plaats van op diploma’s. Want matching op basis van skills is de toekomst, en kan ons helpen richting een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen.

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/work/mismatch-arbeidsmarkt-vraagt-om-matching-op-skills/

Dit alles terwijl het UWV quantum sprongen maakt in de ontwikkeling van een skills infrastructuur, CompetentNL. Iets waarmee onze zuiderburen mijlenver op ons voorliggen. UWV doet dit in het kader van VUM, verbetering uitwisseling matchingsgegevens.

Het doel is:

  • Verfijning bieden met skills voor inzichten en matching, leven lang ontwikkelen
  • Herkennen van verschillende omschrijvingen van beroepen (en skills)
  • Leveren van beroepen, skills en opleidingen voor VUM

Met ontwikkelpartners CBS (via Werkinzicht), TNO en CBP (via het TNO AI Skills Matching project) is de hybride AI techniek weer een stap verder gebracht en is een feedbackloop ingericht. Daarmee wordt de AI getraind voor een betere herkenning en matching van skills uit data met CompetentNL. De verschillende onderzoeksrichtingen op AI-vlak zijn veelbelovend voor verdere verbeteringen van CompetentNL en het gebruik ervan.

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-verbindende-taal-voor-arbeidsbemiddeling-competentnl

Ja, en nu?

De Belgen geven ons al lange tijd het goede voorbeeld. Dat het UWV hen volgt lijkt verstandig. De SER vertegenwoordigt het beste dat Nederland te bieden heeft. Als Mariëtte Hamer iets vindt dan is het waar. De OESO bekijkt Nederland objectiever dan wij zelf kunnen. Hun oordeel is vast niet uit de lucht gegrepen.

Maar de arbeidsmarkt is altijd al in beweging. De mismatch is altijd groot. Matchen en skills zijn glibberige begrippen. Verschillende belangen gaan samen met verschillende definities. Als iedereen hetzelfde zegt, terwijl ze allemaal iets anders bedoelen, dan ontstaan risico’s die pas laat tot uitdrukking komen.

Als we matchen en skills onduidelijk definiëren dan gaan we er onduidelijk over nadenken. Als we er onduidelijk over nadenken dan gaan we onduidelijk handelen. De doorbraak van Mariëtte Hamer komt er dan niet. We krijgen dan te maken met werkloosheid, armoede, ziekte en algehele maatschappelijke misère. Wie wil dat nou?

Nu elkeen elkander probeert te overschreeuwen in het bejubelen van matchen met skills zal RecruitmentMatters proberen een nuchter geluid te laten horen. Get ready.

Geef een reactie

1 Comment