Breaking news; vacatures in de maand mei 2021

UitgelatenDe maand mei noteert een online vacaturevolume van bijna 390.000… Laat dat getal eens een tijd over de tong rollen. Zwaar he? Waar komen al die vacatures toch vandaan? Welke regio, welke beroepsgroep zorgt ervoor dat we maand na maand met krankzinnig hoge aantallen vacatures worden geconfronteerd?

Met deze score zitten we op een all-time high van het vacaturevolume in één maand. Mei 2021 is de gelukkige, al denk ik niet dat het record lang zal standhouden. Niet met de wijze waarop de vacaturemarkt zich op dit moment ontwikkelt.


Vacaturevolume in mei
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand mei sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in mei, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in mei, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

De pandemie score van mei 2020 daargelaten is de grafiek een schoolvoorbeeld van een exponentiële groei (van het vacaturevolume). Maar wat zijn de onderliggende factoren dat de grafiek zo heftig groeit? ik heb echt geen flauw idee. Dus moet ik dan maar aannemen dat bovenstaand beeld de werkelijkheid weergeeft? Nee, dat is weer te gemakkelijk. Dus blijf ik mijn vrienden van Textkernel net zolang lastig vallen tot we duidelijkheid hebben.

Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

Sinds maart 2021 is het vacaturevolume consequent boven de 300K gebleven, een gigantisch vacaturevolume per maand. En de maanden van 2020 steken hierbij schril af. Natuurlijk is er valide excuus: de pandemie deed een duit in het zakje. Maar het verschil tussen de overeenkomstige maanden in twee achtereenvolgende jaren is zo wel  heel erg groot.


Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar

Om het vacaturevolume van mei 2021 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Wederom kunnen we een recordscore bijschrijven; ondertussen is de trendlijn ook nog eens razendsnel op weg naar de grenslijn van 300.000. Bij onveranderd hoge maandelijkse vacaturevolumes gaan we in twee maanden tijd door die grenslijn van 300.000 heen

Tot volgende maand

Geef een reactie

1 Comment