Werkloosheid daalt in mei 2021 naar: 3,3%

Nederlandse vlag

Ik zit nog altijd te wachten op de CBS cijfers van de werkloosheid volgens de nationale definitie.. Maar ik ben bang dat CBS hier nooit meer mee gaat komen. En daarom zit er niets anders op dan de ILO-cijfers te blijven hanteren; waardoor er geen ondergrens is aan het aantal uur dat iemand werkt. Met als gevolg dat allerlei kleine baantjes meegeteld worden waarmee (ten opzichte van de nationale definitie) een te rooskleurig beeld van de werkgelegenheid wordt geboden. Het zij zo. Ik ben de enige klager dus verder wordt het niet belangrijk gevonden.

Een jaar geleden stond de werkloosheid op 3,6% (mei 2020). Deze stijging was natuurlijk eerst en vooral het gevolg van het uitbreken van de pandemie. Maar uiteindelijke blijft de stijging van de Nederlandse werkloosheid als gevolg van de pandemie beperkt (tot 4,6% in augustus 2020).En nu zitten we dus op slechts 3,3%; alsof er geen pandemie is (geweest).

Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar)er uit:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – mei 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Het is fraai om aan het eind van bovenstaande grafiek het colletje van de 4e categorie te zien die we net hebben beklommen, en weer afgedaald. Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo’n korte en steile stijging en daling van de werkloosheid hebben meegemaakt.

De werkloosheid is in mei 2021 met 0,1% gedaald naar 3,3%. De vraag is natuurlijk what’s next? Gaan we weer een stijging van de werkloosheid zien of vervolgen we de dalende lijn. Niemand die het weet, ook al zijn er meerdere ideeën te bedenken waarom de werkloosheid zou moeten gaan stijgen dan wel dalen. Maar met een matte kristallen bol kan je niet zo veel. Dus wachten we rustig af. Overigens is het wel zo dat het CPB in haar juniraming voorziet dat we op 4,1% uit gaan komen in 2022, dus de overheid verwacht een beperkte stijging van de werkloosheid volgend jaar.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het wel aardig om eens te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – mei 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – mei 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

De jeugdwerkloosheid daalt met 0,1% per maand in de afgelopen maanden; de snelheid van de daling is er behoorlijk uit. Maar het werkloosheidspercentage in mei (8,7%) ligt nog steeds behoorlijk boven het niveau van voor de pandemie (6,3%)..

Het jongere deel van de beroepsbevolking is onevenredig zwaarder geraakt door de pandemie en dat zou weleens kunnen komen door alle flexconstructies die vooral in dit deel van de beroepsbevolking ‘populair’ zijn. Maar dan zou je toch verwachten dat, bij het herstel van de arbeidsmarkt, dat juist deze groep ook weer razendsnel aan een baan komt? Niet dus. En dat is toch best wel vreemd, zeker als je ziet hoe snel de uitzenders weer opveren. Ligt het risico op dit moment teveel bij werknemers?


Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – mei 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – mei 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

In mei 2020 stond de werkloosheid op 2,6%. In de tussenliggende periode ligt de pandemie piek op 3,9% (juli en augustus 2020). We zijn ondertussen dus aanbeland op een lager niveau dan voor de crisis (2,7% in Q1 2020 en 2,6% nu).. In deze leeftijdsgroep is er niets te zien van de situatie bij de 15 – 25-jarigen. Opvallend


Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er als volgt uit:

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – mei 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – mei 2021. Bron: CBS, ILO-definitie

Ook hier is een colletje te zien, maar deze is zo klein dat er niet eens een categorie opgeplakt kan worden. Als je niet goed oplet heb je het gemist.

Voor de pandemie stond de teller stil op 1,9% (serieus!) en in mei 2021 zitten we op 2,1%. Krankzinnig laag. Je kan nauwelijks spreken van enige werkloosheid onder de grijze duiven. Nu is ons arbeidsethos vermaard in de wereld, maar dit is toch wel uitzonderlijk laag.


Verandering van werkloosheid per leeftijdsgroep
In onderstaande grafiek heb ik de verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de ILO definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – mei 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – mei 2021, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens ILO-definitie (CBS)

Wat meteen opvalt is dat de momenten van stijgen en dalen van de trendlijnen per leeftijdsgroep verschilt op een vrijwel consequente manier. De werkloosheid daalt het eerst bij 15 – 25-jarigen, dan bij de middelste leeftijdsgroep en dan bij de 45 – 65-jarigen. Omgekeerd stijgt de werkloosheid als eerste bij de jongeren, dan bij de 25 – 45-jarigen en dan bij de grijze duiven. Net als in de echte wereld zijn de jongeren de early adopters en de grijze duiven de laggards.

Wat dit patroon interessant maakt, is het gebruik ervan om de toekomst te duiden. We zien een omkering van de trendlijn bij zowel de jongeren als de 25 – 45-jarigen (waarbij dit keer de jongeren niet als eerste maar als tweede omkeren). Het is verrassend om te zien dat de jongeren als eerste de nullijn (=2003) bereiken en dat de 25 – 45-jarigen en de 45-plussers daar alle twee nog ruim vanaf zitten. Dat lijkt in tegenspraak met de grafieken per leeftijdsgroep en daar moet ik dus maar eens induiken.

Wordt vervolgd

Geef een reactie