Breaking news; vacatures in de maand juni 2021

UitgelatenDe maand juni noteert een online vacaturevolume van ruim 390.000… Wat een ongekende hoeveelheid vacatures; zijn deze vacatures echt allemaal uniek en zijn hier geen dubbelen bij?

Ik kom misschien uit een ander tijdperk maar ik kan me simpelweg niet voorstellen dat er veel meer vacatures (400K) zijn dan het aantal werklozen (300K). We verdrinken in het aantal vacatures en dat lijkt een goede zaak. Maar niets is minder waar.

Als er werkelijk zoveel vacatures zijn en wij hebben 25% minder werklozen dan heeft ondernemend Nederland een gigantisch probleem. Aan de andere kant; als het aantal vacatures niet blijkt te kloppen dan hebben we een fors probleem met de datakwaliteit en valt de referentiefabriek weg.die nu al jaren wordt gehanteerd.

 

Vacaturevolume in juni
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand juni sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in juni, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in juni, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

De Covid-dip is duidelijk voorbij; de vacaturevolumes knallen de hemel in.  De pandemie score van juni 2020 daargelaten is de grafiek een schoolvoorbeeld van een exponentiële groei (van het vacaturevolume). Maar wat zijn de onderliggende factoren dat de grafiek zo heftig groeit? Ik heb geen flauw idee. Een ongebreidelde groei van niet herkende doublures? Spookvacatures met een R van ver boven de 1? Het ia allemaal mogelijk en waarschijnlijk zijn er veel meer verklaringen te geven. Maar we hebben geen idee of dit een aanzienlijk artefact is of slechts een weergave van een onvoorstelbare werkelijkheid..

Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

Sinds maart 2021 is het vacaturevolume consequent boven de 300K gebleven, een gigantisch vacaturevolume per maand. En de maanden van 2020 steken hierbij schril af. Natuurlijk is er valide excuus: de pandemie deed een duit in het zakje. Maar het verschil tussen de overeenkomstige maanden in twee achtereenvolgende jaren is zo wel  heel erg groot.

Er bijna 2 miljoen vacatures geplaatst in de eerste helft van 2012. Ter vergelijking, tot 2018 is het niet voorgekomen dat het vacature-jaarvolume boven de 2 miljoen uitkwam. Wat een bizarre groei.


Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar

Om het vacaturevolume van mei 2021 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Mooi om te zien dat zowel de Covid-dip als het daarop volgende herstel zo duidelijk in beeld is gebracht. Waarbij de trendlijn na de Covid-dip vrijwel verticaal omhoog schiet. En het op die manier een kwestie van 1 tot maximaal 2 maanden is voordat de trendlijn door de grenswaarde van 100 gaat. Het zijn oprecht andere tijden.

Tot volgende maand

Geef een reactie