Accessibility is niet vanzelfsprekend

Ik kwam dit voorbeeld tegen op Twitter waaruit blijkt dat accessibillity geen volledig onderdeel uitmaakte van het pakket van eisen voor de bouw van dit contactformulier:

Image

Maar maakt het eigenlijk wat uit dat je je website optimaal toegankelijk maakt voor mensen met gehoorbeperkingen? Ehhh…:

Over 5% of the world’s population – or 430 million people – require rehabilitation to address their ‘disabling’ hearing loss (432 million adults and 34 million children). It is estimated that by 2050 over 700 million people – or one in every ten people – will have disabling hearing loss.

Ja dus! Tenzij je deze mensen een lagere/geen service wil bieden in vergelijking met hun goed horende medemensen. Of ze shamen omdat ze hun beperkingen expliciet moeten maken, nog even los van de privacy consequenties die hiermee gepaard gaan.

Geef een reactie