ABU periode 6: door het plafond, and beyond

Logotype ABUGisteren publiceerde de ABU haar cijfers over periode 6 van 2021, met daarbij de volgende uitleg:

In periode 6 steeg het aantal uren met 31% en steeg de omzet met 33% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.Omdat deze periode één werkbare dag meer telde dan in dezelfde periode vorig jaar, is er een correctie toegepast.

Kanonne! Voor de derde achtereenvolgende periode komt de ABU me toch met een kanjer van een resultaat!! Een groei van 31% van het aantal uren vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het is bijna onvoorstelbaar, ook al is het wat minder dan de groei in periodes 4 (34%) en 5 (39%!). Maar drie periodes achtereen met een whopper van een groei, en drie keer boven de 30%. Nog nooit vertoond, volgens mij.

Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2019 t/m 2021. Bron: ABU

Drie groene kolommen die tot in de hemel rijken. De overige kolommen zijn tot achtergrondruis gedegradeerd. Zo poets je jaren aan negatieve groei wel heel snel weg; de financiële crisis is met nog een paar van dit soort uitslagen wel heel snel een vage herinnering geworden.

Nederland uitzendland is ongetwijfeld in een jubelstemming. En dat kunnen we wel gebruiken na de roemloze afgang van het Nederlands elftal, de razendsnelle verspreiding van de delta variant, de moordaanslag op Peter R. de Vries en het rampzalige geblunder van Rutte c.s. Waar zouden we zijn zonder de ABU?


Trendlijn

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Verleden periode scheurde de trendlijn voorbij de grenswaarde van 90. En deze periode schiet de trendlijn richting de grenswaarde van 100, hoewel er dan nog wel behoorlijk wat meters moeten worden gemaakt. Mar het tempo is verschroeiend; Max Verstappen is er niets bij.

Ontwikkelingen per sector
De sector Administratief is in periode 6 met 44% (!!) gegroeid, Industrie met 22% en Techniek knalt ineens met een groei van 20%. Wat een scores!

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is als een raket op weg naar de grenswaarde van 80. En daar zal het ongetwijfeld niet bij blijven. Het is overigens bijzonder om te zien dat een ten dode opgeschreven sector als Administratie plotseling kan opveren dankzij de pandemie. Het klinkt als een sprookje, en dat is het naar alle waarschijnlijkheid ook het geval. Het is niet denkbeeldig dat bij het afschalen van de GGD call centers er heel wat mensen overbodig dreigen te worden en dat gaan we ongetwijfeld zien in de trendlijn van de sector Administratief. .

De trendlijn van de sector Techniek heeft eindelijk de weg naar boen duidelijk gevonden; de remweg was wat schokkering maar nu gaat het de goede kant op..

En dan is daar de sector Industrie. Deze sector schiet plotseling omhoog, weg van de grenswaard van 100. Wat is hier aan de hand? Of maakt de industrie soms de call centers van de GGD’s?.

Wordt vervolgd!

Geef een reactie