Jubelindex: hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in Q2 2021

Na de publicatie van het non-food retailcijfer van juni 2021 door het CBS is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van het kwartaalfeuilleton “Hoe verging het de Nederlandse consument/werknemer in het afgelopen kwartaal”. Op basis van de volstrekt unieke en alleen op RecruitmentMatters beschikbare jubelindex. Deze index is een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument/werknemer op basis van een ferm aantal cijferreeksen*. En dat ziet er zo uit:

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2021.

Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2021.

De jubelindex heeft zich na een periode van zachter jubelen in de laatste kwartalen serieus naar boven gejubeld en heeft daarmee de +20% grenswaarde binnen bereik. Voor de goede orde, een jubelindex van +20% betekent dat de index op dat moment 20% hoger is dan in het referentiejaar 2008. En voor wie dat ondertussen alweer is vergeten; 2008 was een economisch topjaar voorafgaand aan de ellende die de financiële crisis ons heeft gebracht (zie rode gebied in de grafiek).

Aangezien de jubelindex uit maar liefst negen cijferreeksen is samengesteld, is het goed om ook even stil te staan bij de onderliggende cijfertjes die gezamenlijk tot bovenstaande grafiek leiden.En dat doen we in twee categorieën; de consumentenmarkt en de arbeidsmarkt.


Consumentenmarkt
De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse consumentenmarkt ziet er als volgt uit:

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2021

Consumentenmarkt: procentuele verandering , 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde, (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2021

De gezondheid van de Nederlandse consumentenmarkt is gebaseerd op:

 1. de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster),
 2. het aantal verkochte woningen (Kadaster),
 3. het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA),
 4. de index voor retail non-food (CBS).

De woningmarkt laat een onverstoorbaar stijgende prijsontwikkeling zien waar nog altijd geen einde aan lijkt te komen. Integendeel; het geoefende oog (of in ieder geval mijn oog) ziet een lichte versnelling van die stijging in het laatste deel van deze trendlijn.

Het volume aan verkochte woningen fluctueert en zit op dit moment voor het eerst in heel wat kwartalen niet langer in een stijgende tendens. Zijn er niet voldoende huizen meer om te verkopen?

Voor huizenverkopers maar vooral voor makelaars is het een fantastische tijd. Gebraden haantjes vliegen direct in je mond, rivieren vol wijn maken dat je nooit dorstig zult zijn (wel vreselijk dronken). Het is een festijn tijdens een crisis, zoveel is duidelijk. Voor startende huizenkopers blijft het in ieder geval de slechtst denkbare markt om in je te moeten vechten. Ongeëvenaarde frustratie is hun deel en voorlopig lijkt er nog geen einde aan hun lijden. Waar is een goede depressie als je hem nodig hebt?

De autosector lijkt zich enigszins te herstellen hoewel het niveau van juni 2021 nog altijd onder dat van de financiële crisis ligt. Hier gaat het dus eigenlijk nog steeds zeer slecht. Een droefenis die slechts enigszins verlicht wordt door het feit dat andere Europese landen met grote dalingen te maken hebben. Maar dat is een schrale troost.

En dan is er de retail non-food. Na vele jaren als een slak te zijn gestegen is er plotseling een kentering gekomen; de trendlijn knikt scherp naar beneden om vervolgens weer (iets minder scherp) te stijgen. Maar het betekent wel dat jaren van groei in één klap zijn weggevaagd. Een vreemde en onverklaarbare situatie

Er is in de grafiek een duidelijke tweedeling zien; huizen gaan crescendo en lijkt geen tekenen te vertonen van verzwakking. Tegelijkertijd blijven auto’s en retail in mineur.


Arbeidsmarkt
De ontwikkeling van de cijferreeksen van de Nederlandse arbeidsmarkt zien er als volgt uit:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2021

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juni 2021

De gezondheid van de Nederlandse arbeidsmarkt is gebaseerd op een vijftal cijferreeksen:

 1. het aantal vacatures (van het CBS en van Jobfeed (Textkernel)),
 2. het aantal faillissementen (Faillissementen.com),
 3. de uitzendindex (ABU),
 4. de werkloosheid (CBS).

De trendlijn van het aantal online vacatures jubelt oorverdovend hard, zelfs met de weinig verrassende daling die in het afgelopen jaar is opgetreden. Want waar zes maanden geleden het er op leek dat de trendlijn een bodem had gevonden kunnen we nu stellen dat er niet alleen een bodem is gevonden maar de trendlijn in de daarop volgende tijd als een raket is gestegen. Feest in vacatureland dus, al is het een vraag of deze stijging deels kunstmatig is. De trendlijn voor het vacaturevolume is de enige van alle trendlijnen in deze blog posting die een groei van boven de 100% laat zien. Geen van de andere trendlijnen komen hier in de buurt. Toch gek, vind je niet?

De trendlijn voor faillissementen is na een periode van flatlining weer behoorlijk aan het stijgen. Een positieve ontwikkeling omdat het betekent dat het aantal faillissementen kleiner wordt.

De uitzendindex laat in het recente verleden een mooie en relatief snelle stijging zien waardoor de trendlijn in de buurt van de nullijn begint te komen.

De trendlijn van de werkloosheid zit nog altijd onder de nullijn (van 2008) en dat is enigszins verbazingwekkend gezien de ontwikkeling van het vacaturevolume. We wachten rustig het volgende kwartaal af. Wie weet geeft de nabije toekomst alle antwoorden op onze huidige vragen.

*De jubelindex is een indicatie van de gezondheid van de Nederlandse consument en de Nederlandse werknemer op basis van de volgende cijferreeksen:

 1. de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen (Kadaster),
 2. het aantal verkochte woningen (Kadaster),
 3. het aantal verkochte nieuwe auto’s (ACEA),
 4. de index voor retail non-food (CBS).
 5. het aantal vacatures (van het CBS en van Jobfeed (Textkernel)),
 6. het aantal faillissementen (Faillissementen.com),
 7. de uitzendindex (ABU),
 8. de werkloosheid (CBS).
Geef een reactie