Breaking news; vacatures in de maand augustus 2021

UitgelatenDames en heren. We hebben groot, zeer groot nieuws: het vacaturevolume in de maand augustus is AANZIENLIJK lager dan het volume in de daaraan voorafgaande maanden.De maand augustus noteert een online vacaturevolume van ruim 340.000; maar liefst 100.000 lager dan in juli van dit jaar.

De onderliggende oorzaak is overigens niet economisch maar een aanpassing van de regels van Jobfeed als een gevolg van de praktijken van vacant.nl:

Daarom hebben we besloten om vanaf 16 augustus 2021 alleen nog maar originele content van de site van Vacant.nl op te nemen in Jobfeed. Ondanks het feit dat er meer dan 180.000 vacatures op de site staan, blijkt na onderzoek dat een zeer groot deel van de vacatures gekopieerd wordt van andere sites.

Andere aggregatoren wachten in principe eenzelfde lot. En dat is in mijn optiek een uitstekende ontwikkeling, we hebben nu eindelijk een eerste vaccin waarmee de volstrekt opgeblazen vacaturemarkt hopelijk weer tot meer normale proporties kan worden teruggebracht.

Hierover valt nog veel meer te zeggen er er ligt nog heel wat werk in het verschiet voor Textkernel, maar het is mooi om te zien dat het bedrijf de verantwoordelijk voelt om tot een zuiverder inzicht van de omvang van de vacaturemarkt te komen, in het belang van alle stakeholders. Maar nu gaan we eerst gewoon verder met het vacaturevolume.

Vacaturevolume in augustus
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand augustus sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in augustus, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in augustus, 2008 – 2021. Bron: Jobfeed

Kijk… nog steeds laat de huidige maand een forse piek zien, maar al lang niet meer zo extreem als in voorgaande maanden. En als ik me niet vergis gaat het resultaat in september nog lager zijn omdat Textkernel het vacature-aanbod van vacant.nl heft geschoond vanaf het midden van de maand augustus en voorgaande maanden niet heeft meegenomen. Ik denk daarom dat de daling voor september groter zal zijn dan voor augustus

Vacature aantallen in 2020 en 2021
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2020 en 2021. Bron: Jobfeed

Voilà! Daar is de daling van juli naar augustus fraai in beeld gebracht. Op weg naar lagere waardes in komende maanden, hoop ik.De oververhitting van de 5 achter ons liggende maanden (maart – juli) is in één klap omgekeerd. Waarmee de mirage van meer vacatures dan werklozen mogelijk ook is geïmplodeerd. Maar dat zal nader onderzoek in de komende maanden moeten uitwijzen.


Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar

Om het vacaturevolume van augustus 2021 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn even in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

De trendlijn stijgt nog onverdroten door en zit al boven de 350.000 vacatures. Maar de maandcijfers tonen de ineenstorting in de maand augustus. En bij voortdurende daling zal dit ook in de trendlijn weerspiegeld worden.

In de periode tot de rapportage van de cijfers over september ga ik mijn best doen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het vacaturevolume en de mogelijkheden om kunstmatige veranderingen van dat volume zoveel mogelijk te elimineren.

Hoe dan ook, tot volgende maand

Geef een reactie