Is Nederland verslaafd geraakt aan fake vacatures?

There is something rotten in the state of Nederland vacatureland, zoals is gebleken uit de explosieve groei van het vacaturevolume in de afgelopen maanden. En een reden voor die excessieve groei kan gevonden worden bij de vacature aggregatoren, met Indeed als meest bekende representant. Maar er zijn er (veel) meer, een eentje daarvan wordt ook duidelijk werd uit het bericht van Textkernel: Vacant.nl.

Ontwikkeling van het vacaturevolume per maand over de laatste vijf jaar. De blauwe lijn toont het totale vacaturevolume, de rode lijn is het vacaturevolume minus de dubieuze vacatures van Vacant.nl

Ontwikkeling van het vacaturevolume per maand over de laatste vijf jaar. De blauwe lijn toont het totale vacaturevolume, de rode lijn is het vacaturevolume minus de dubieuze vacatures van Vacant.nl

En het verschil tussen de rode en blauwe lijn kan natuurlijk ook zelf weer in een grafiek getoond worden:

Het verschil in vacaturevolume tussen de rode en de blauwe lijn uit de eerste grafiek

Het verschil in vacaturevolume tussen de rode en de blauwe lijn uit de eerste grafiek

Ooops! Hier zien we de nogal agressieve groei van het volume aan dubieuze vacatures op Vacant.nl. Van nul naar meer dan 100.000 in een tijdsbestek van slechts vijf jaar. Hier lijkt geen sprake van toevalligheid maar van een gerichte actie van de site om haar vacaturevolume steeds verder op te blazen

En ik ga er vanuit dat Vacant.nl niet de enige boosdoener is waarmee de impact van fake vacatures alleen maar in omvang zal groeien ten opzichte van bovenstaande grafiek.

We hebben te maken met een in omvang toenemende vacature-inflatie waarbij het me niets zou verbazen dat de uitspraken van CBS, CPB en meerdere bewindspersonen (dat het aantal vacatures groter is dan het aantal werkzoekenden) weleens op een foute aanname gebaseerd is. Nog even los van de waarde van de uitspraak; een werkloze is niet 1 op 1 te ‘matchen’ op een vacature, los van alle andere kenmerken die nodig zijn voor het bepalen van een overeenkomst.

Nabrander
Als ik kijk naar de tweede grafiek dan bekruipt mij het akelige gevoel dat er sprake zou kunnen zijn van een patroon met van een jaarcyclus. Maar dat is op dit moment niet meer dan een middenrif gevoel en dat telt natuurlijk niet. Maar toch…nader onderzoek kan dit hopelijk verifiëren of naar het rijk der fabelen verwijzen.

Geef een reactie