De grote uitzenders vergeleken: Q2 2021

Financiële resultaten uitzendreuzenWe hebben het tweede kwartaal van 2021 volledig achter ons liggen en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een achteruitblik op basis van de cijfers van de drie grootste uitzenders die onze aardbol rijk is: Randstad, Adecco en Manpower.Ja, de uitzenders staan op volgorde, en Randstad ligt duidelijk op kop!

Voor uitzenders is het tweede kwartaal er één van onverdeelde vrolijkheid. Alledrie de uitzenders laten een groei zien op de volgende parameters:

  • Bruto omzet
  • Bruto marge

En dan nu enige details…

Verandering bruto omzet
Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen. En dat levert het volgende plaatje op:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2021

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2021

Dat uitzenders crisisgevoelig zijn blijkt overduidelijk uit bovenstaande grafiek. De financiële crisis en het langdurig herstel, de economische boom die daarna volgende met vervolgens de ineenstorting als gevolg van de pandemie. De omzet van uitzenders laat zich lezen als een spannend genderneutraal boek.

En op de laatste bladzij staat de ontwikkeling van het resultaat in Q2 2021. Waarbij niet alleen de positieve ontwikkeling van Randstad opvalt, maar ook het (nog sterkere) herstel van Manpower. Opvallend genoeg doet Adecco (slechts halfslachtig mee. En daarmee wordt het gat tussen Randstad en Adecco groter; Randstad heeft ondertussen een comfortabele buffer en opzichte van Adecco. Daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen.


Verandering brutomarge

Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk bijzonder interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen van sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2021

%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2021

Een duidelijk ander beeld dan de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Adecco was en is de absolute baas als het om de ontwikkeling van de brutomarge gaat. Randstad en Manpower zijn sinds de financiële crisis niet boven de nullijn (de gemiddelde brutomarge in 2007, vóór de financiële crisis) gekomen.In onderstaand staafdiagram (brutomarge Manpower) wordt pijnlijk duidelijk wat dit voor Manpower betekent. Adecco is ook de enige die met haar brutomarge boven het niveau van vóór de financiële crisis uitkomt.

Randstad zit en beetje tussen Adecco en Manpower in, maar heeft wel duidelijk verloren ten opzichte van het niveau van vóór de financiële crisis. En met de richting van de huidige trendlijn gaat daar voorlopig ook geen verandering in komen..

Het is dus duidelijk een driestromenland als het om de verandering van de brutomarge gaat. Adecco heeft de bovenstroom en Manpower zit met de onderstroom in de hoek waar de klappen vallen. Randstad zit corporate neutraal in het middengebied.

Manpower
Maar Manpower is wat betreft de ontwikkeling van de brutomarge een onvervalste Deadpool kandidaat, hoewel het bedrijf natuurlijk in de categorie too big to fail valt. Wat een dramatische ontwikkeling laat dit bedrijf zien. En nog belangrijker; hoe keer je deze trend om? Je mag er toch vanuit gaan dat het bedrijf met man en macht heeft geprobeerd het tij te keren, maar alle maatregelen hebben tot dusverre niet tot een zichtbaar beter resultaat geleid.

Manpower: voortschrijdende gemiddelde brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2021

Manpower: voortschrijdende gemiddelde brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q2 2021

Gedurende vele jaren leek het er op dat Manpower dood was, of op zijn minst aan life-support. Het is bijna niet te geloven, maar Manpower laar zomaar en opleving zien! We hoeven Manpower nog niet volledig af te schrijven en dat is een goede zaak. Hoe slecht de dienstverlening ook is geweest, Manpower is aan de nagels van de vingers omhoog gekropen. .

Brutomarges
Om niet geheel in mineur af te sluiten ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q2 2021

Ontwikkeling van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis., Q1 2007 – Q2 2021

Manpower heeft zich in het begin van de financiële crisis los gejubeld van de andere twee uitzendreuzen en is ze vervolgens uit het oog verloren. Manpower laat een dalend glijpad zien waarvan je tranen in de ogen krijgt. Is het bedrijf hiermee een overnamekandidaat geworden? Beide andere uitzenders zullen niet zo happig zijn, tenzij er een kandidaat  van buiten meldt.

Maar Manpower heeft in ieder geval een lichtpuntje in het laatste kwartaal.Maar is dit een eenmalige opleving of het begin van een kentering? Randstad en Adecco bevinden zich sinds de financiële crisis in een innige verstrengeling waarbij dan weer en dan weer de andere uitzendreus de boventoon voert. Dit keer is het Adecco die net wat hoger eindigt.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie